Νέα επίθεση ΟΑΕΕ σε “μπλοκάκια” – μικρομεσαίους – Ποιοι θα πληρώσουν

ΟΑΕΕ

ΟΑΕΕ

Από μηδενική βάση θα επανεξετάσει η διοίκηση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών τις εξαιρέσεις από την ασφάλιση στο συγκεκριμένο ταμείο. Προφανής στόχος η τόνωση των εσόδων καθώς το ποσοστό είσπραξης των εισφορών έχει πέσει κάτω από το 60% και τα ελλείμματα διευρύνονται. Στον κατάλογο αυτών που θα κληθούν να πληρώσουν για πρώτη φορά θα μπουν δεκάδες χιλιάδες επιτηδευματίες αλλά και εργαζόμενοι με «μπλοκάκι».

Το fpress.gr είχε αναφερθεί και την προηγούμενη εβδομάδα στο ζήτημα επισημαίνοντας το πρώτο μέτρο που αναμένεται να λάβει ο ΟΑΕΕ για να διευρύνει το «πελατολόγιο» του. Αφορά στους νέους ασφαλισμένους (δηλαδή αυτούς που έπιασαν για πρώτη φορά δουλειά με ασφάλιση μετά την 1/1/1993. Κανονικά, αυτοί δεν πληρώνουν ΤΕΒΕ ακόμη και αν έχουν «μπλοκάκι» ή αν είναι εταίροι σε επιχείρηση. Αρκεί να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ή άλλο ταμείο κύριας ασφάλισης. Με την αλλαγή που προωθείται, ο ΟΑΕΕ δεν θα αρκεστεί σε αυτό. Για να εξασφαλίσει την εξαίρεση, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποδεικνύει ότι η ασφάλισή του στο ΙΚΑ αφορά σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης και ότι ο μηνιαίος μισθός του αντιστοιχεί τουλάχιστον στο κατώτατο επίπεδο που προβλέπει η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Φαίνεται όμως ότι αυτή δεν θα είναι η μοναδική παρέμβαση (σ.σ το θέμα βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση αν και οι οριστικές αποφάσεις θα έχουν ληφθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες). Στο στόχαστρο φαίνεται να μπαίνουν για πρώτη φορά ύστερα από δεκαετίες και οι επιτηδευματίες σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων οι οποίοι σήμερα έχουν την δυνατότητα να ασφαλιστούν στον «φθηνότερο» ΟΓΑ. Τι αναφέρει η εξαίρεση;

Οι ασκούντες επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε προαιρετικές περιοχές (δηλαδή σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων ή για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας και Αχαΐας σε περιοχές κάτω των 1000 κατοίκων ή στα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3100 κατοίκων, όταν οι ενδιαφερόμενοι διαμένουν μόνιμα σε αυτά) είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως μέλη Ο.Ε. ή Ε.Ε., με την έναρξη της δραστηριότητας, εξαιρούνται για μια 3ετία της ασφάλισης του ΟΑΕΕ, υπαγόμενοι υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Μετά την παρέλευση της 3ετίας ελέγχονται για τον τόπο άσκησης της δραστηριότητάς τους και για τα εισοδήματά τους. Εάν δεν πληρούν τα κριτήρια συνεχίζουν να εξαιρούνται της ασφάλισης του ΟΑΕΕ και να υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Ο τακτικός έλεγχος γίνεται κάθε τριετία. Ο ΟΑΕΕ έχει το δικαίωμα επανελέγχου των κριτηρίων οποτεδήποτε μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας από την άσκηση της δραστηριότητας (σχετ. εγκύκλιος 80/10)».

Και αυτή η εξαίρεση μπαίνει στο μικροσκόπιο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο, η εξαίρεση να πάψει να ισχύει αλλά οι ασφαλισμένοι να μπουν στον ΟΑΕΕ με ένα ειδικό καθεστώς όπου θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές μειωμένες τουλάχιστον κατά 50% σε σχέση με αυτές που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας (από 250 ευρώ και πάνω).

email
Πηγή άρθρου: fpress.gr