Νέοι κανόνες για την έκδοση τιμολογίων ΦΠΑ από 01/01/2013

Θ.Μιχαλάτος

Θ.Μιχαλάτος(Πηγή φωτογραφίας:2.bp.blogspot.com)

Από 01/01/2013, θα ισχύουν σε όλη την Ευρώπη, νέοι κανόνες για την έκδοση τιμολογίων ΦΠΑ!

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόνοια οι ΜμΕ ( με τζίρο κάτω από 2 εκατ. ευρώ) να δηλώνουν τον ΦΠΑ μόνο μετά την καταβολή του από τον πελάτη τους, και όχι όταν εκδίδουν το τιμολόγιο.

Εφόσον αυτό ισχύσει-και για να ισχύσει απαιτείται απόφαση του κάθε κράτους μέλους για τη δική του επικράτεια- οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν θα αντιμετωπίζουν τις ταμειακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα, όπου είναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν το ΦΠΑ με την έκδοση του τιμολόγιου!

Μια δεύτερη σημαντική πρόνοια είναι η δυνατότητα επιλογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης . Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα τεθεί στο ίδιο επίπεδο με την τιμολόγηση σε χαρτί, με κοινούς κανόνες και για τις δύο περιπτώσεις. Τα οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι : συντόμευση προθεσμιών πληρωμής, μείωση σφαλμάτων, χαμηλότερο κόστος αποστολής .