Οδηγίες για καταθέτες και δανειολήπτες της Αγροτικής

Αγροτική τράπεζα

Αγροτική τράπεζα.

Με την πώληση της Αγροτικής Τράπεζας στην Πειραιώς ξεκινά η νέα αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, ενώ παράλληλα η κυβέρνηση σηματοδοτεί τη βούλησή της να προχωρήσει τις διαρθρωτικές αλλαγές.

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδας, απορροφάται το υγιές κομμάτι του τμήματος της Αγροτικής τράπεζας από την Πειραιώς, ενώ το «κακό» κομμάτι που περιλαμβάνει προβληματικά δάνεια περνούν σε εκκαθάριση. Οι θέσεις εργασίας των υπαλλήλων της ΑΤΕ έχουν διασφαλιστεί όπως και το ότι δεν θα χρειαστεί να κλείσουν τα καταστήματα της ΑΤΕ, ενώ οι καταθέσεις περνούν όλες στη νέα ιδιοκτήτρια και διασφαλίζονται πλήρως.

Η άδεια της παλιάς τράπεζας ανακλήθηκε, ενώ για τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται και έχουν ενέχυρο αγροτική γη θα υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση. Οδηγίες προς του δανειολήπτες, καταθέτες και μετόχους της τράπεζας

Α. ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

Χρωστάω ένα δάνειο στην ΑΤΕ. Τι πρέπει να κάνω; Εφόσον το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά, η σύμβασή σας έχει μεταφερθεί στην ανάδοχο τράπεζα, με τους ίδιους όρους που ίσχυαν μέχρι σήμερα και η αποπληρωμή του συνεχίζεται όπως και πριν. Αν όμως το δάνειο δεν είναι εξυπηρετούμενο, η πληρωμή του θα πραγματοποιείται στην υπό εκκαθάριση τράπεζα.

Ειδικότερα, καταναλωτικά δάνεια που είναι σε καθυστέρηση πάνω από 90 μέρες, στεγαστικά δάνεια που είναι σε καθυστέρηση πάνω από 180 μέρες, και αγροτικά δάνεια που είναι σε καθυστέρηση πάνω από 360 μέρες περιέρχονται στην υπό εκκαθάριση τράπεζα και παραμένουν απαιτητά. Για τα μη ενήμερα δάνεια με ενέχυρο αγροτική γη, που δεν θα μεταβιβαστούν στην Τράπεζα Πειραιώς, θα υπάρξει σύντομα ειδική νομοθετική μέριμνα.

Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι εάν το δάνειο σας θεωρείται εξυπηρετούμενο και έχει περιέλθει στην ανάδοχο τράπεζα ή έχει μείνει στην υπό εκκαθάριση τράπεζα παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο εξυπηρετείστε συνήθως.

Έχω πάψει να εξυπηρετώ το καταναλωτικό μου δάνειο εδώ και πέντε μήνες. Τι θα γίνει; Το δάνειό σας έχει περιέλθει στην υπό εκκαθάριση τράπεζα και παραμένει απαιτητό.

Τι γίνεται με το στεγαστικό μου δάνειο; Σε ποιον το χρωστάω; Εφόσον το στεγαστικό δάνειό σας εξυπηρετείται κανονικά (δεν είναι σε καθυστέρηση για διάστημα μεγαλύτερο από 180 ημέρες σε καθυστέρηση) μεταφέρεται στην ανάδοχο τράπεζα με τους ίδιους όρους που ίσχυαν μέχρι σήμερα..

Εξυπηρετώ κανονικά το καταναλωτικό δάνειό μου. Αν χάσω τη δουλειά μου σε έξι μήνες και σταματήσω να πληρώνω σε ποιον θα χρωστάω; Τα δάνεια που σήμερα είναι ενήμερα περιέρχονται στη ανάδοχο τράπεζα, ακόμα και αν προκύψει στο μέλλον πρόβλημα με την εξυπηρέτησή τους.

Τι γίνεται αν το μη εξυπηρετούμενο δάνειό μου περάσει στην εκκαθάριση; Με ποιον πρέπει να μιλήσω; Θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις από τον εκκαθαριστή.

Τροποποιούνται οι όροι των υφιστάμενων δανείων; Όχι. Παραμένουν οι ίδιοι μέχρι τη λήξη τους.

Τι γίνεται με τα αγροτικά δάνεια που δεν είναι ενήμερα και έχουν ως ενέχυρο αγροτική γη; Για τα μη ενήμερα δάνεια με ενέχυρο αγροτική γη, που δεν θα μεταβιβαστούν στην Τράπεζα Πειραιώς, θα υπάρξει σύντομα ειδική νομοθετική μέριμνα.

Τι θα γίνει με τα υποκαταστήματα της ΑΤΕ; Θα κλείσουν ή θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους; Όλα τα υποκαταστήματα της ΑΤΕ συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους.

Β. ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ

Τι γίνεται με τις καταθέσεις μου στην ΑΤΕ; Είναι ασφαλείς; Οι καταθέσεις όλων των πελατών, στο σύνολό τους, περιέρχονται στην ανάδοχο τράπεζα και είναι απολύτως ασφαλείς.

Θα μπορώ να χρησιμοποιώ την τραπεζική μου κάρτα και το δίκτυο της Αγροτικής και της αναδόχου τράπεζας για τις όποιες συναλλαγές μου; Μπορείτε να συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε κανονικά την κάρτα σας τόσο από τα ΑΤΜ της Αγροτικής, όσο και από τα ΑΤΜ των άλλων τραπεζών που μετέχουν στο σύστημα ΔΙΑΣ. Επιπλέον μπορείτε να εξυπηρετείστε για τις συναλλαγές σας τόσο από το δίκτυο καταστημάτων της Αγροτικής Τράπεζας όσο και της αναδόχου τράπεζας.

Ισχύουν οι παλιοί όροι για τις καταθέσεις και τα επιτόκια; Ναι, ισχύουν οι υφιστάμενοι όροι. Ειδικώς για τις προθεσμιακές καταθέσεις, οι όροι ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

Είμαι συνταξιούχος και εισπράττω τη σύνταξή μου από την ΑΤΕ. Τι αλλάζει; Τίποτα δεν αλλάζει. Η σύνταξή σας θα συνεχίσει να πιστώνεται κανονικά στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Την προσεχή εβδομάδα πρέπει να πάω στο κατάστημα της ΑΤΕ με το οποίο συνεργάζομαι για κάποιες δουλειές. Θα είναι το ίδιο; Θα είναι ανοικτό; Φυσικά. Θα συνεχίσετε να συνεργάζεστε κανονικά με το υποκατάστημα της ΑΤΕ που σας εξυπηρετούσε.

Γ. ΠΕΛΑΤΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ

1. Είμαι ασφαλισμένος (ασφάλεια υγείας) στην Αγροτική Ασφαλιστική. Ισχύει κανονικά το συμβόλαιό μου; Το συμβόλαιό σας με την Αγροτική Ασφαλιστική ισχύει κανονικά και παρέχει την ίδια κάλυψη και τα ίδια προνόμια με πριν.

2. Έχω ασφαλισμένο το ΙΧ μου στην Αγροτική Ασφαλιστική. Ισχύει το συμβόλαιό μου; Το συμβόλαιό σας με την Αγροτική Ασφαλιστική ισχύει κανονικά.

3. Πρέπει να πληρώσω ασφάλιστρα την επόμενη εβδομάδα. Μήπως να αλλάξω εταιρεία; Η Αγροτική Ασφαλιστική μεταφέρθηκε στον όμιλο της αναδόχου τράπεζας και συνεχίζει κανονικά τις εργασίες της.

4. Έχω πιστωτική κάρτα της ΑΤΕ. Συνεχίζει να ισχύει κανονικά; Φυσικά. Η πιστωτική κάρτα σας συνεχίζει να ισχύει κανονικά με τους ίδιους όρους μέχρι τη λήξη της.

II. ΜΕΤΟΧΟΙ

Είχα λάβει μέρος στις ΑΜΚ της τράπεζας και έχω μετοχές της. Αξίζουν τίποτα; Μένει τίποτα από την εκκαθάριση; Η άδεια της ΑΤΕ τράπεζας ανακλήθηκε και η τράπεζα τέθηκε σε εκκαθάριση. Από το προϊόν της εκκαθάρισης θα ικανοποιηθούν απαιτήσεις τρίτων κατά τη σειρά προτεραιότητας που ορίζει ο νόμος, με τελευταίες τις απαιτήσεις των παλαιών μετόχων.

email
Πηγή άρθρου: fimes.gr