Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την επίσχεση εργασίας

Επίσχεση εργασίας

Επίσχεση εργασίας

Όταν ο εργοδότης δεν καταβάλει στον εργαζόμενο τους δεδουλευμένους μισθούς, ο δεύτερος έχει τη δυνατότητα να διακόψει την παροχή της εργασίας του, δηλαδή να κάνει χρήση του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας, μέχρις ότου του καταβληθούν τα οφειλόμενα, (άρθρο 325 του Αστικού Κώδικα).

Το δικαίωμα της επίσχεσης μπορεί να προταθεί και στη σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (ΑΠ 1561/2002).

Η επίσχεση αποτελεί μονομερές δικαίωμα του εργαζομένου, δεν ασκείται καταχρηστικά και αποσκοπεί μόνο στην καταβολή οφειλόμενης αμοιβής, για την εργασία που παρείχε. Η ισχύς της διαρκεί μέχρι και 2 έτη και 6 μήνες (Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου έτους 1998 σελ. 161 και αποφάσεις Αρείου Πάγου 1561/2002 και 1049/20070).

Η γνωστοποίηση της επίσχεσης προς τον εργοδότη μπορεί να γίνει με εξώδικη έγγραφη ή προφορική δήλωση του εργαζομένου ή και δικαστική και αρχίζει να ισχύει από την στιγμή που θα λάβει γνώση ο οφειλέτης-εργοδότης.

Η επίσχεση ματαιώνεται από την στιγμή που θα καταθέσει ο εργοδότης τα οφειλόμενα ποσά στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Κατά τον χρόνο της επίσχεσης και εφόσον εκδοθεί δικαστική απόφαση γι’ αυτό, η οποία να δικαιώνει τον εργαζόμενο στην καταβολή των νόμιμων αποδοχών του, ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος και ως εκ τούτου υπόχρεος στην καταβολή των δεδουλευμένων με τους νόμιμους τόκους. Η υποχρέωση καταβολής των ποσών υπόκεινται σε 5ετή παραγραφή (παρ. 17 άρθρου 250 του Α.Κ.).

Δεν θεωρείται νόμιμη ή επίσχεση εργασίας όταν αποσκοπεί στον εξαναγκασμό του εργοδότη να αυξήσει τις αποδοχές ή να καταβάλει μη δεδουλευμένους μισθούς.

Κατά τον πρώτο ημερολογιακό μήνα της επίσχεσης ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να ασφαλίσει το προσωπικό.

Επίσης κατά την διάρκεια της επίσχεσης εργασίας και της διεκδίκησης των οφειλόμενων, ο εργαζόμενος δεν μπορεί να παρέχει την εργασία τους σε άλλον εργοδότη κατά την διάρκεια του ωραρίου που ορίζεται από την σύμβασή του.

Μετά τη νόμιμη γνωστοποίηση της επίσχεσης, ο εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα τροποποίησης ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, μέχρις ότου εκδοθεί δικαστική απόφαση.

email
Πηγή άρθρου: forologikanea.gr