Ολες οι δαπάνες που μειώνουν το φόρο – Παραδείγματα

Εφορία

Εφορία

Δυστυχώς το 2013, θα είναι η τελευταία φορά που θα μπορέσετε να έχετε κάποια έκπτωση φόρου από τη φορολογική σας δήλωση.

Από του χρόνου …τέλος. Ούτε στεγαστικά δάνεια θα αναγνωρίζονται, ούτε ενοίκια, ούτε φροντιστήρια. Μόνο οι ιατρικές δαπάνες και αυτές κουτσουρεμένες. Πως λοιπόν πρέπει να προετοιμαστούμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε για τελευταία φορά τις εκπτώσεις φόρου. Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε στην δημοσιότητα τον πλήρη κατάλογο με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συγκεντρωθούν κατά περίπτωση.

Στον πίνακα 7 του εντύπου Ε1 αναφέρονται όλες οι δαπάνες που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο.

Αυτές είναι:

1. Ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη

Αφορά το ποσό της δαπάνης των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογούμενου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν .

Η μείωση ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί της δαπάνης, με τη μέγιστη έκπτωση φόρου το ποσό των 3000 ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ιατρικές Δαπάνες Έκπτωση Φόρου
20.000 ευρώ 2.000 ευρώ

 

Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται:

 • Αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις καθώς και αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική
 • Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές (συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη και οι δαπάνες για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών)
 • Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο για παροχή υπηρεσιών
 • Η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση οργάνων που είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του
 • Τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που πάσχουν από ανίατο νόσημα με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση και εισοδηματικά κριτήρια
 • Το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων

2.Ασφαλιστικές εισφορές

Αφορά το ποσό της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται από τους ελεύθερους επαγγελματίες σε ταμεία ασφάλισής του (π.χ. ΟΑΕΕ, ΤΑΕ, κ.λ.π.), εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης του σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο. Οδηγεί σε μείωση με ποσοστό 10%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ασφαλιστικές εισφορές Έκπτωση Φόρου
5.000 ευρώ 500 ευρώ

 

3. Δωρεά ποσού στο Δημόσιο

Αφορά τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν ως δωρεές ή χορηγίες στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους ιερούς ναούς, τις ιερές μονές του Αγίου Όρους, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία. Σε κάθε περίπτωση, η έκπτωση των δωρεών και των χορηγιών θα γίνεται εφόσον τα ποσά αυτά υπερβαίνουν συνολικά τα 100 ευρώ. Όταν το ποσό των δωρεών υπερβαίνει τα 300 ευρώ, λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο εφόσον έχει κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό. To 10% της δαπάνης θα μειωθεί από το φόρο. Το συνολικό ποσό των χρηματικών δωρεών και χορηγιών, στο οποίο υπολογίζεται η έκπτωση, δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του ετησίου φορολογητέου εισοδήματος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Δαπάνη Δωρεών Έκπτωση Φόρου
3.000 ευρώ 300 ευρώ

 

4.Ενοίκιο κύριας κατοικίας. 

Αφορά το ποσό του μισθώματος που καταβάλλεται ετησίως για την κύρια κατοικία του φορολογούμενου και της οικογένειάς του.

Η έκπτωση φόρου είναι σε ποσοστό 10% επί της δαπάνης του ενοικίου. Ωστόσο, το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η έκπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ και, έτσι το ανώτατο ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Δαπάνη Ενοικίου Έκπτωση Φόρου
3.600 ευρώ ( 300 χ12 μήνες ) 100 ευρώ

 

5.Ενοίκιο παιδιών που σπουδάζουν στο εσωτερικό σε άλλη πόλη από αυτήν της μόνιμης κατοικίας τους.

Αφορά το ποσό του μισθώματος που καταβάλλεται ετησίως για τα τέκνα που φοιτούν σε άλλη πόλη.

Η έκπτωση φόρου είναι σε ποσοστό 10% επί της δαπάνης του ενοικίου. Ωστόσο, το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η έκπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ και, έτσι, το ανώτατο ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Δαπάνη Ενοικίου σπουδαστή 2012 Έκπτωση Φόρου
3.600 ευρώ ( 300 χ 12 μήνες ) 100 ευρώ

 

6. Δαπάνη φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών για τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγο και τα προστατευόμενα τέκνα τους. 

Αφορά τη δαπάνη που καταβάλλεται για παράδοση κατ’ οίκον μαθημάτων, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών.

Για καθέναν παρέχεται έκπτωση 10% επί της δαπάνης, με μέγιστο ποσό έκπτωσης τα 100 ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Δαπάνη Φροντιστηρίων Έκπτωση Φόρου
800 ευρώ 80 ευρώ

 

7.Τόκοι στεγαστικών δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας

Αφορά τους δεδουλευμένους τόκους που καταβλήθηκαν για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Η έκπτωση φόρου υπολογίζεται με συντελεστή 10% στους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου έως 200.000 ευρώ και επιφάνεια κατοικίας έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Αν η πρώτη κατοικία υπερβαίνει τα 120 τ.μ., η μείωση του φόρου περιορίζεται αναλογικά στο μέρος που αναλογεί στα 120 τ.μ. Αν το δάνειο υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, αναγνωρίζεται προς έκπτωση το τμήμα του δανείου έως τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Τόκοι στεγαστικών δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας 100 τ.μ. Έκπτωση Φόρου
2.300 ευρώ 230 ευρώ

 

8.Διατροφή που καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλον

Αφορά το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο και επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη.

Η μείωση φόρου υπολογίζεται με συντελεστή 10%. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Διατροφή που καταβλήθηκε Έκπτωση Φόρου
20.000 ευρώ 1.500 ευρώ

 

Στον παραπάνω κωδικό δεν αναγράφεται το ποσό της διατροφής που καταβλήθηκε για τα παιδιά.

9.Ασφάλιστρα ζωής και θανάτου.

Αφορά το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, ασθένειας για τον ίδιο, τη σύζυγο και τα τέκνα.

Ποσοστό 10% της δαπάνης αυτής, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.200 ευρώ για άγαμο και τα 2.400 ευρώ για οικογένεια, μειώνει το συνολικό φόρο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ασφάλιστρα Ζωής – Θανάτου Έκπτωση Φόρου
1.000 ευρώ 100 ευρώ

 

10.Αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού, χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων κ.λ.π.

Αφορά τις κάτωθι δαπάνες:

 • Την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για την εγκατάσταση τηλεθέρμανσης ή για νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης ή συστήματος που κάνει χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και για παρεμβάσεις στο υφιστάμενο σύστημα που αφορούν σε σύστημα αντιστάθμισης στον καυστήρα / λέβητα σε συνδυασμό με αυτονομία θέρμανσης και μόνωση σωληνώσεων.
 • Την αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου
 • Την αγορά και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και για την εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού με χρήση ηλιακής ενέργειας
 • Την αγορά και εγκατάσταση αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και ψύξης – θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών.
 • Τη θερμομόνωση σε υφιστάμενα κτήρια με τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων και θερμομονωτικών πλαισίων / κουφωμάτων (συμπεριλαμβάνονται εξωτερικά καλύμματα, παντζούρια και ρολά) και τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος ή/και στην οροφή (δώμα ή στέγη).
 • Τη δαπάνη για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από αρμόδιο επιθεωρητή

Παρέχεται μείωση φόρου σε ποσοστό 10%. Το ποσό της δαπάνης επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 3.000 ευρώ και, κατά συνέπεια, η μέγιστη μείωση φόρου ανέρχεται σε 300 ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ενεργειακή Αναβάθμιση Έκπτωση Φόρου
2.000 ευρώ 200 ευρώ

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ

Ο Α.Γ είναι έγγαμος με ένα παιδί. Το έτος 2012 είχε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 15.000€. Η σύζυγός του είχε εισόδημα από ακίνητα 6.000€, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 5.000€ και αυτοτελή αφορολόγητα ποσά (μερίσματα Ανώνυμης Εταιρείας) 5.000€. Οι συνολικές δαπάνες που υπήρχαν για το 2012 ήταν 9.000€.

Ο υπολογισμός του φόρου θα έχει ως εξής:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ

Για ποσό έως 7.000€                   0€

Για ποσό έως 12.000€             500€

Για ποσό έως 15.000€              540€

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ                   1.040€

Εισφορά αλληλεγγύης: 15.000€ x 1% = 150€

Τελικό ποσό φόρου = 1.040€ + 150€ =1.190€

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ = 5000+6000=11.000€

Για ποσό έως 5.000€                             0€

Για ποσό έως 11.000€ (6.000×10%)   600€

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ                               600€

Προκαταβολή φόρου à 600€ x 55% = 330€

Εισφορά αλληλεγγύης: 11.000 + 5.000€ (αφορολόγητα ποσά)= 16.000€

16.000€ x 1% = 160€

Τελικό ποσό φόρου: 600€ + 330€ + 160€ = 1.090€

Στον σύζυγο δεν υπολογίστηκε προκαταβολή φόρου, διότι είχε εισόδημα ΜΟΝΟ από μισθωτές υπηρεσίες.

email
Πηγή άρθρου: fpress.gr