Πώς να πάρετε παράταση για την υποβολή της δήλωσής σας

Εφορία

Εφορία

 Συγκεκριμένα:

-Επιβάλλεται προσαύξηση καθυστερημένης υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Στις εκπρόθεσμες δηλώσεις επιβάλλεται προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Δηλαδή, αν με βάση τη φορολογική δήλωση πρέπει να πληρωθεί φόρος 2000 ευρώ, για κάθε μήνα καθυστέρησης θα επιβάλλεται πρόστιμο 20 ευρώ.
-Στις δηλώσεις για τις οποίες δεν προκύπτει πρόσθετος φόρος (π.χ πιστωτικές) επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται ανάλογα και με την εφορία. Συνήθως «παίζει» από 40 έως 100 ευρώ.
-Η πιο σημαντική ποινή είναι η μη αναγνώριση των αποδείξεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ληφθεί υπόψη το ποσό που έχετε αναγράψει στον κωδικό 049. Αυτομάτως, θα ενεργοποιηθεί το πρόστιμο μη αναγραφής αποδείξεων το οποίο υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί της αξίας των αποδείξεων. Δεδομένου ότι οι αποδείξεις πρέπει να αντιπροσωπεύουν το 25% του εισοδήματος, το πρόστιμο θα ανέρχεται στο…2,5% του εισοδήματος. Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνεται η «ποινή» που θα κληθείτε να πληρώσετε για την εκπρόθεσμη υποβολή:

Εισόδημα  Αποδείξεις Πρόστιμο
8000 2000 200
10000 2500 250
12000 3000 300
14000 3500 350
16000 4000 400
18000 4500 450
20000 5000 500
22000 5500 550
24000 6000 600
26000 6500 650
28000 7000 700
30000 7500 750
32000 8000 800
34000 8500 850
36000 9000 900
38000 9500 950
40000 10000 1000
42000 10500 1050
44000 11000 1100
46000 11500 1150
48000 12000 1200
50000 12500 1250
52000 13000 1300
54000 13500 1350
56000 14000 1400
58000 14500 1450
60000 15000 1500

Να γιατί το πρόστιμο μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 1600 ευρώ. Τα 1500 ευρώ μπορεί να προέλθουν από τις αποδείξεις και τα 100 ευρώ από την εκπρόθεσμη υποβολή. Φυσικά, εκτός από τις οικονομικές ποινές υπάρχουν και άλλες όπως είναι η καθυστέρηση στην είσπραξη του επιδόματος θέρμανσης αλλά και όλων των οικονομικών συναλλαγών (π.χ ρύθμιση δανείου) που προϋποθέτουν την ύπαρξη του εκκαθαριστικού.

«Παράταση»

Ωστόσο, λόγω της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων,  ο φορολογούμενος μπορεί να “κερδίσει” το Σαββατοκύριακο,  και να υποβάλλει την δήλωση του εμπρόθεσμα έως το πρωί της Δευτέρας 2 Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα έως την ώρα που ανοίγουν οι εφορίες, όπως προβλέπεται από το νόμο. Αυτό βέβαια προϋποθέτει να γνωρίζει ο ίδιος ο φορολογούμενος την διαδικασία υποβολής της δήλωσης ή να «πείσει» τον λογιστή του να δουλέψει το Σαββατοκύριακο για να τον εξυπηρετήσει.

email
Πηγή άρθρου: fpress.gr