Προϋπολογισμός: Αυτά είναι τα νέα μέτρα του 2014

Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός

Επιπλέον 5,6 δισ. ευρώ, από την τσέπη τους, πρέπει να βρουν οι φορολογούμενοι για να πληρώσουν τα μέτρα που φέρνει ο προϋπολογισμός του 2014, ο οποίος περιγράφει την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, ενώ περιέχει και πρόνοιες για τους χαμηλόμισθους με αναδιανομή του 70% του πλεονάσματος. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 812 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ για το 2014 το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά πρωτογενές πλεόνασμα 2,956 δισ. ευρώ ή 1,6% του ΑΕΠ, έναντι 1,5% που απαιτεί το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής.

Ταυτόχρονα προβλέπεται μείωση 18,4% των δαπανών σε Ασφάλιση, Υγεία και Κοινωνική Πολιτική, 6% στην Παιδεία, 13,6% στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και αύξηση 137,3% στη φορολογία νομικών προσώπων, 11,5% στο φόρο εισοδήματος και 41,5% στους φόρους περιουσίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή οι εισπράξεις του Δημοσίου από τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 41,4% ή κατά 1,153 δισ. ευρώ, από 2,784 δισ. ευρώ το 2013 σε 3,937 δισ. ευρώ, ενώ θα εισπραχθούν και επιπλέον 2,8 δισ. ευρώ σε σχέση με φέτος από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Πιο αναλυτκά μέχρι τον Μάρτιο του 2014 θα πρέπει νοικοκυριά και επιχειρήσεις να πληρώσουν τους φόρους του 2013, μεταξύ των οποίων η τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων τον Ιανουάριο 2014, ύψους 180 εκατ. ευρώ, τις τελευταίες δόσεις των ΦΑΠ του 2011, του 2012 και του 2013 αλλά και μέσω της ΔΕΗ το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων.

Σύμφωνα με το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή τα συνολικά έσοδα του Δημοσίου από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 11,5% ή κατά 1,33 δισ. ευρώ, από 11,575 δισ. ευρώ το 2013 σε 12,908 δισ. ευρώ το 2014.

Οι εισπράξεις του Δημοσίου από τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 41,4% ή κατά 1,153 δισ. ευρώ, από 2,784 δισ. ευρώ το 2013 σε 3,937 δισ. ευρώ, ενώ η κυβέρνηση θα εισπράξει και επιπλέον 2,8 δισ. ευρώ σε σχέση με φέτος από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός προβλέπει:

 • Άμεσοι Φόροι σε εκατ. ευρώ
 • Φόρος εισοδήματος 12.908
 • Φυσικών προσώπων 6.880
 • Νομικών προσώπων 3.891
 • Ειδικών κατηγοριών 2.137
 • Φόροι στην περιουσία 3.937
 • Άμεσοι φόροι ΠΟΕ 1.967
 • Λοιποί άμεσοι φόροι 2.762
 • Έμμεσοι Φόροι σε εκατ. ευρώ
 • Φόροι συναλλαγών 14.040
 • ΦΠΑ 13.533
 • ΦΠΑ πετρελαιοειδών 2.410
 • ΦΠΑ καπνού 698
 • ΦΠΑ λοιπών 10.425
 • Λοιποί φόροι συναλλαγών 507
 • Φόροι κατανάλωσης 9.134
 • Φόρος ασφαλίστρων 320
 • Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 48
 • ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων 4.384
 • Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.) 2.990
 • Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 1.057
 • Λοιποί φόροι κατανάλωσης 335
 • Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ 632
 • Λοιποί έμμεσοι 281

Το 2014 προβλέπεται ανάπτυξη κατά 0,6%, έναντι ύφεσης 4% φέτος με το ΑΕΠ να αυξάνεται στα 183,089 δισ. ευρώ, από 182,911 δισ. ευρώ το 2013. ομοίως, αναμένεται αύξηση επενδύσεων 5,3%, έναντι μείωσης 5,9% εφέτος, αύξηση εξαγωγών κατά 4,6%, από 2,5% εφέτος, μείωση εισαγωγών κατά 1,3%, έναντι πτώσης 7% το 2013, πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,6%, έναντι 6,7% εφέτος και αύξηση της απασχόλησης κατά 0,6%, έναντι μείωσης 3,5% εφέτος. Εκτιμάται πως η ανεργία θα υποχωρήσει στο 24,5% το επόμενο έτος, έναντι 25,5% το 2013. Για τον πληθωρισμό αναμένεται πως από το -0,8 το 2013 θα ανέλθει σε μέσα επίπεδα στο-0,4 το 2014.

Οι συνολικές δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 49,4 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,2 δισ. ευρώ ή 6% σε σχέση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις για το 2013. Το 2014 για τόκους θα πληρωθούν 6,150 δισ. ευρώ και για χρεολύσια 24,930 δισ., συνολικά δηλαδή πάνω από 30 δισ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες αποδοχών και συντάξεων θα είναι 17,78 δισ. ευρώ, ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες συρρικνώνονται κατά 400 εκατ. ευρώ, στα 1,932 δισ. ευρώ.

Ως προς τις αποδοχές προσωπικού του Δημοσίου, αυτές θα είναι μειωμένες κατά 280 εκατ. ευρώ έναντι του 2013, λόγω, κυρίως, των παρεμβάσεων που είχαν προβλεφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, όπως ο περιορισμός των προσλήψεων αναπληρωτών καθηγητών λόγω της αύξησης των ωρών διδασκαλίας, ο περιορισμός του προσωπικού που υπηρετεί με συμβάσεις, η μείωση του αριθμού των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές, οι αποχωρήσεις προσωπικού λόγω των συνταξιοδοτήσεων το 2013, καθώς και αυτών που εκτιμάται ότι θα αποχωρήσουν το 2014. Στην κατεύθυνση αυτή εξετάζεται και περαιτέρω περιορισμός των λειτουργικών δαπανών, αναδιάρθρωση και συγχωνεύσεις νομικών προσώπων, καθώς και συγκράτηση των μεταβιβάσεων του Κράτους. Προς τούτο αναλαμβάνονται δράσεις και έλεγχοι με στόχο τη βελτίωση του αποτελέσματος των νομικών προσώπων κατά τουλάχιστον 65 εκατ. ευρώ.

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 320 δισ. ευρώ ή στο 174,8% του ΑΕΠ. Για πρώτη φορά προβλέπεται ότι, ως απόλυτο μέγεθος, θα μειωθεί λόγω, κυρίως, της επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος, της συγκράτησης των δαπανών για τόκους και της υλοποίησης του προγράμματος των αποκρατικοποιήσεων, εκτιμώμενου ύψους 3,56 δισ. ευρώ.

email
Πηγή άρθρου: news.gr