Προσλήψεις 445 ανέργων πτυχιούχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόγραμμα 6μηνης απασχόλησης 445 ανέργων επιστημόνων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Εγκρίθηκε πρόγραμμα για την πρόσληψη 445 ανέργων γεωτεχνικών, τοπογράφων μηχανικών και οικονομολόγων στον ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων), έπειτα από συνεργασία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθ. Τσαυτάρη, με τον υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, οι προσλήψεις θα γίνουν με κριτήρια του ΑΣΕΠ, μέσω του προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», ύψους 2.100.000 ευρώ, που εγκρίθηκε από το υπουργείο Εργασίας και αφορά στην απασχόληση και απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας 445 ανέργων επιστημόνων (γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους, τοπογράφους μηχανικούς και οικονομολόγους) πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Οι επιστήμονες θα απασχοληθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο των καθεστώτων ενισχύσεων κατ’ εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Για τη συμμετοχή των ωφελούμενων προβλέπεται επίδομα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, το οποίο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 4.285 € συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων για ασφαλιστική κάλυψη και επαγγελματικού κινδύνου για κάθε ωφελούμενο. Οι άνεργοι επιστήμονες που θα τοποθετηθούν σε εξειδικευμένες θέσεις θα πιστοποιηθούν για την εργασιακή εμπειρία που θα αποκτήσουν για ένα εξάμηνο.

Αιτήσεις – προϋποθέσεις

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ http://www.opekepe.gr/, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Η επιλογή ακολουθεί αυστηρά τα κριτήρια που ορίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (μακροχρόνια άνεργοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κλπ) και ακολουθούν τους κανόνες της διαφάνειας ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα θέμα επιλεξιμότητας των δαπανών. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της πρόσκλησης.

email