Πρόσθετα φορολογικά βάρη για τις επιχειρήσεις

Ευρώ

Ευρώ

Έμμεση αύξηση της φορολόγησης των επιχειρήσεων συνιστά η μείωση της δαπάνης από τόκους που αναγνωρίζει το υπουργείο Οικονομικών ως εκπιπτόμενη επιχειρηματική δαπάνη. Το ύψος των τόκων που αναγνωρίζεται ως δαπάνη περιορίζεται στο επίπεδο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας κατά τον χρόνο σύναψης του δανείου, ενώ το υπόλοιπο δεν θα αναγνωρίζεται και δεν θα εκπίπτει.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, η διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο αυξάνει ουσιαστικά τη φορολογική βάση κατά 4 δισ. ευρώ και αποτελεί μια έμμεση μορφή φορολογίας για όλες τις επιχειρήσεις, στον βαθμό που ο δανεισμός αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Πρόκειται ουσιαστικά για τη διαφορά που προκύπτει από το μέσο επιτόκιο δανεισμού του Δημοσίου, σήμερα 4,20% και το επιτόκιο που πληρώνουν οι επιχειρήσεις προς τις τράπεζες, το οποίο διαμορφώνεται μεσοσταθμικά στο 8%. Αυτό επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη που χαρακτηρίζουν τη διάταξη «αντιαναπτυξιακή» και πρόσθετο στοιχείο κόστους στην ήδη επιβαρυμένη οικονομική δραστηριότητα. Η τραπεζική χρηματοδότηση συνιστά «εργαλείο ανάπτυξης» υπογραμμίζουν οι τράπεζες και η έμμεση φορολόγηση που συντελείται μέσω της σχετικής διάταξης, «αποτελεί πρόσθετο στοιχείο κόστους, που μειώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων».

Να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις στη χώρα μας επιβαρύνονται με πολύ υψηλότερα επιτόκια σε σχέση με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, πληρώνοντας ουσιαστικά το έλλειμμα ρευστότητας των τραπεζών, αλλά και τις υψηλές επισφάλειες που δημιουργεί η ύφεση στην οικονομία. Το κόστος δανεισμού στη χώρα μας, είναι διπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο στην Ευρωζώνη, καθώς τα μέσα επιτόκια για τη δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων διαμορφώνονται στο 10% περίπου, λόγω των υψηλών spreads, που επιβαρύνουν τα επιτόκια χορηγήσεων, ακόμα και όταν αυτά συνοδεύονται με εξασφαλίσεις.

Σε διπλάσια επίπεδα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά, ανέρχονται και τα επιτόκια δανεισμού των μεγάλων επιχειρήσεων, που σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, διαμορφώθηκαν τον Μάιο στο 5,34% έναντι 2,10% στην Ευρωζώνη. Στην πράξη το κόστος δανεισμού ακόμη και για τις μεγάλες επιχειρήσεις, προσεγγίζει το 8% όπως δείχνουν οι πρόσφατες ομολογιακές εκδόσεις, στις οποίες προχώρησαν πρόσφατα μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι.

Η κυβέρνηση, πάντως, αναμένεται να καταθέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα αφορά τη χορήγηση πρότυπων φορολογικών κινήτρων, όπως φορολογικές πριμοδοτήσεις για επενδύσεις, εκπτώσεις φόρου για επενδύσεις και επιτάχυνση των διενεργούμενων αποσβέσεων. Στόχος, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, είναι ο εξορθολογισμός των υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων, τα οποία περιλαμβάνονται σήμερα σε διαφορετικά νομοθετικά κείμενα και η ένταξή τους στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ενιαίο και διαφανές πλαίσιο για όλους του επενδυτές, Ελληνες και ξένους, ώστε να γνωρίζουν με ακρίβεια και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα μπορούν να έχουν κίνητρα για φορολογικές εκπτώσεις. Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει ρύθμιση για τη δυνατότητα παραμονής στη χώρα ξένων επενδυτών, οι οποίοι εφόσον καλύπτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, θα τύχουν ειδικών απαλλαγών και φορολογικών κινήτρων.

Κριτική από ΣΕΒ

Παντελή έλλειψη αναπτυξιακής διάστασης διακρίνει ο ΣΕΒ στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, σημειώνοντας ότι «η δουλειά για ένα σύγχρονο φορολογικό πλαίσιο είναι ακόμα μπροστά μας». O πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Δασκαλόπουλος σε δήλωσή του σημειώνει ότι «το πολυνομοσχέδιο εξυπηρετεί τον στόχο της αποδέσμευσης ακόμα μιας δανειακής δόσης και η μεταρρυθμιστική του αξία είναι ουσιαστικά μονοδιάστατη και ελλειμματική». «Μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να μετριάσουμε την ύφεση.

Διαθέτουμε ακόμη ένα απειροελάχιστο περιθώριο για τολμηρές διορθωτικές κινήσεις και για το δικό μας αναπτυξιακό σχέδιο. Διαφορετικά, είναι σίγουρο ότι τα ίδια αδιέξοδα θα τα βρούμε μπροστά μας τον Οκτώβριο και τότε θα είναι πολύ αργά», καταλήγει ο ΣΕΒ.

email
Πηγή άρθρου: forologikanea.gr