Συμφέροντα πίσω από τη διάλυση του επαγγέλματος του λογιστή

Λογιστής

Λογιστής

Για οργανωμένα συμφέροντα ολιγάριθμων ξένων και ντόπιων εταιρειών κάνει λόγο το Οικονομικό Επιμελητήριο.

Πίσω από τη διάλυση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτενικού κρύβονται οργανωμένα συμφέροντα ολιγάριθμων ξένων και ντόπιων εταιρειών

Οι απόψεις του ΟΕΕ έχουν γνωστοποιηθεί σε επαναλαμβανόμενες έγγραφες επικοινωνίες με την Πολιτεία και με κάθε αρμόδιο κρατικό λειτουργό.Οι θέσεις μας είναι και παραμένουν σταθερές και τεκμηριωμένες .

Γίνεται με σαφήνεια, διάκριση ανάμεσα στην επιστήμη και στην πρακτική εμπειρία. Δηλαδή μεταξύ του απλογραφικού και στο διπλογραφικού συστήματος. Στο απλογραφικό εμπίπτουν οι επαγγελματίες Λογιστές Φοροτεχνικοί χωρίς πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. Στο διπλογραφικό οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.

Το μέγεθος των επιχειρήσεων προσδιορίζει την πολυπλοκότητα των ζητημάτων σε Λογιστικό, Φορολογικό, Ασφαλιστικό και επιβάλει και το αναγκαίο γνωστικό επίπεδο και στην αναγκαία εμπειρία των Λογιστών Φοροτεχνικών.

Η θέση μας είναι απλή και τεκμηριωμένη.

Οι υφιστάμενοι εμπειροτέχνες Λογιστές Φοροτεχνικοί και οι απόφοιτοι ΙΕΚ και Λυκείων να εξαντλούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες σε επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό σύστημα (βοηθοί λογιστές)

Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ εξελίσσονται ανάλογα με τα χρόνια εμπειρίας και την επαγγελματική τους κατάρτιση σε τρία επίπεδα:

  • Απλογραφικό εισαγωγής (1χρόνο)
  • Διπλογραφικό μέχρι 1.500.000 (2 χρόνια)
  • Διπλογραφικό άνω των 1.500.000

Γιατί επιμένουμε στην παραπάνω διαβάθμιση:

  •  Γιατί δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι η Τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να ισοπεδωθεί με την πρακτική εμπειρία.
  •  Γιατί η πρακτική εμπειρία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που προσφέρει η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  • Γιατί η Λογιστική είναι επιστήμη με τεχνικές εξειδικεύσεις και εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα της Οικονομίας και στην Πανεπιστημιακή Οργάνωση της Ελληνικής Παιδείας.

Η πρόταση για νομοθέτηση δύο τάξεων για το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού οδηγεί αναπόφευκτα στα παρακάτω:

α) Ισοπεδώνει την 4ετή εκπαίδευση στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας και την εξισώνει με 3ετή πρακτική εμπειρία !!!

Απαξιώνει τα ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα και την επιστημονική κοινότητα για το επίπεδο γνώσεις που προσφέρουν στους νέους επιστήμονες και Οικονομολόγους.

β) Παρεμβαίνει απαξιωτικά για το επίπεδο Τριτοβάθμιας μόρφωσης των Οικονομολόγων.

Ότι δεν είναι αναγκαία η εκπαίδευση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα γιατί σύμφωνα με τους νομοθετούντες σε 3 χρόνια πρακτικής εμπειρίας έχει τις ίδιες γνώσεις, ικανότητες και δικαιώματα.

Προκαλεί πολλά και αναπάντητα ερωτηματικά η εμμονή στη διάλυση της υπάρχουσας οργάνωσης του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού, ένα επάγγελμα που έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση της φορολογητέας ύλης, στην αύξηση των εσόδων από φόρους με ουσιαστική συμβολή στον πόλεμο κατά της παραοικονομίας.

Κάποιοι πρέπει να δώσουν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα για να δικαιολογήσουν και τη βίαιη και διαλυτική παρέμβασή τους.

1.Η υπάρχουσα δομή οργάνωσης του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, άρα και τη δημόσια δαπάνη;

Απάντηση: ΟΧΙ

Γιατί ο κρατικός προϋπολογισμός δεν διαθέτει ούτε ένα ευρώ για το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας παρ΄ ότι είναι Ν.Π.Δ.Δ. και οι υπάλληλοι του, δημόσιοι υπάλληλοι. Τα έσοδα του ΟΕΕ είναι από τα μέλη του και τους αδειοδοτούμενους Λογιστές Φοροτεχνικούς.

2.Οι αμοιβές των Λογιστών Φοροτεχνικών είναι προσδιορισμένες;

Απάντηση: ΟΧΙ

Οι αμοιβές των Λογιστών Φοροτεχνικών για τις υπηρεσίες που προσφέρουν είναι προϊόν ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ λογιστών φοροτεχνικών και επιχειρηματιών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και προϊόν Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για τους μισθωτούς.

3.Υπάρχουν εμπόδια στην εισαγωγή, εξέλιξη και άσκηση του επαγγέλματος των Λογιστών Φοροτεχνικών;

Απάντηση: ΟΧΙ

Η εισαγωγή και η εξέλιξη εξαρτάται από τρεις ουσιαστικούς παράγοντες:

  •  Το μορφωτικό επίπεδο
  •  Την επαγγελματική εμπειρία
  • Τη διαρκή επιμόρφωση και συντήρηση της γνώσης με σεμινάρια που παρέχονται δωρεάν από το ΟΕΕ.

Η άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού δεν έχει γεωγραφικούς περιορισμούς.

Επισημαίνουμε:

Το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού είναι πλήρως απελευθερωμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3919/12.

Είναι σωστά οργανωμένο και ολοκληρώνεται η ποιοτική οργάνωσή του με την ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΙΔ και την εφαρμογή του διεθνούς προτύπου ISO 17041.

Άλλες ατεκμηρίωτες απόψεις οδηγούν στη διάλυση του επαγγέλματος και στο χάος της αγοράς χωρίς κανόνες, Πολιτική που οδηγεί στη διάλυση Οικονομιών και Κοινωνιών.

Ας απαντήσουν αυτοί που ισχυρίζονται ότι είναι απαίτηση της Τρόϊκας.

Σε τι θα συμβάλει η διαλυτική απαίτησή τους, στην εθνική προσπάθεια εξόδου της χώρας από την κρίση χρέους και υπανάπτυξης που περνούμε;

Ας δώσουν πειστική απάντηση στις απόψεις ότι οργανωμένα συμφέροντα ολιγάριθμων ξένων και ντόπιων εταιρειών επιθυμούν να αλώσουν το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού σε βάρος 60.000 οικογενειών.

email
Πηγή άρθρου: forologikanea.gr