Συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 6,8% το 2011

GDP

Πτώση 7% κατέγραψε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ).(Πηγή φώτο:prlog.org)

Πτώση 7% κατέγραψε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) στο τέταρτο τρίμηνο του 2011, σύμφωνα με τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σε τρέχουσες τιμές το ΑΕΠ στο τέταρτο τρίμηνο του 2011 μειώθηκε σε 52,49 δισ. ευρώ και στο σύνολο του έτους περίπου 215 δισ. ευρώ.

Σε ετήσια βάση το ΑΕΠ συρρικνώθηκε το 2011 κατά 6,8%.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2011 μειώθηκε κατά 8%, στο δεύτερο τρίμηνο κατά 7,3%, στο τρίτο τρίμηνο κατά 5% και στο τέταρτο τρίμηνο 2011 μειώθηκε κατά 7%.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή το ΑΕΠ για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2011 έχει αναθεωρηθεί με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία των λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης που καταρτίστηκαν στο τέλος Δεκεμβρίου, καθώς και αναθεωρημένες εκτιμήσεις για τους βραχυχρόνιους δείκτες.

Όπως έχει επισημανθεί στις προηγούμενες ανακοινώσεις, λόγω της διακοπής της χρονολογικής σειράς των τριμηνιαίων στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης και τη διαθεσιμότητα στοιχείων για μια πολύ μικρή χρονική περίοδο (1ο τρίμηνο 2009 – 4ο τρίμηνο 2011).

Πρέπει να εφαρμοστεί η εποχική διόρθωση, σε συνδυασμό με τις σημαντικές μεταβολές που σημειώνονται στους οικονομικούς δείκτες βάσει των οποίων εκτιμάται το τριμηνιαίο ΑΕΠ, η εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης δεν παρέχει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Για το λόγο αυτό τα στοιχεία που δημοσιεύονται είναι μόνο τα μη εποχικά διορθωμένα.