Στα 197 δισ. ευρώ η ανταλλαγή χρέους μετά τα CACs

τράπεζες & psi

Στο 95,7% η συμμετοχή των ομολογιούχων

Από τα 206 δισ. ευρώ του συνολικού χρέους των ιδιωτών, κάτοχοι τίτλων αξίας 172 δισ. ευρώ αποδέχθηκαν (83,5%) την εθελοντική ανταλλαγή και την τροποποίηση των όρων των υφιστάμενων ομολόγων στο πλαίσιο του PSI.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος από τα περίπου 177 δισ. ευρώ των ομολόγων που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, η Ελληνική Δημοκρατία έλαβε προσφορές για την ανταλλαγή τίτλων αξίας περίπου 152 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν το 85,8% της ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας των ομολόγων αυτών.

Η Ελληνική Δημοκρατία έλαβε ακόμη προσφορές για την ανταλλαγή ομολόγων και την τροποποίηση των όρων των υφιστάμενων τίτλων από επενδυτές κατόχους ομολόγων αξίας 20 δισ. ευρώ που αντιπροσωπεύουν το 69% του ποσού των ελληνικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί βάσει ξένου δικαίου.

Αν γίνουν αποδεκτές οι συναινέσεις για τις τροποποιήσεις των όρων των ελληνικών ομολόγων, δηλαδή εάν ενεργοποιηθούν οι ρήτρες συλλογικής δράσης (CACS), το ποσό της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που θα ανταλλαγούν θα ανέλθει σε περίπου 197 δισ. ευρώ ή στο 95,7% της συνολικής ονομαστικής αξίας των ομολογιών που αφορούσε η δημόσια προσφορά.

Η Ελληνική Δημοκρατία έχει αποφασίσει να παρατείνει την περίοδο πρόσκλησης για κάθε σειρά των ομολόγων που έχουν εκδοθεί βάσει ξένου δικαίου μέχρι τις 23 Μαρτίου 2012 (9:00 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

Επιπλέον, κ. Βενιζέλος επιβεβαίωσε ότι η Ελληνική Δημοκρατία προτίθεται να προβεί σε πρόσκληση προς τους κατόχους ελληνικών ομολόγων που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και εκδόθηκαν από τις κρατικές επιχειρήσεις (ΔΕΚΟ) με την εγγύηση του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων που μετείχαν στην προσφορά ανταλλαγής, αλλά δεν έγιναν δεκτά ως επιλέξιμα, προκειμένου να συναινέσουν στην τροποποίηση των τίτλων αυτών όρων με τους ίδιους όρους που προτείνονται για τα ομόλογα της Ελληνικής Δημοκρατίας που διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο

Ο κ. Βενιζέλος δήλωσε:

«Εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου σε όλους τους πιστωτές μας που στήριξαν το φιλόδοξο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων και της προσαρμογής και οι οποίοι μοιράστηκαν τις θυσίες του ελληνικού λαού σε αυτήν την ιστορική προσπάθεια.

Με την στήριξη του επίσημου τομέα μας και των ιδιωτών πιστωτών, η Ελλάδα θα συνεχίσει να εφαρμόζει τα μέτρα που χρειάζονται για να επιτύχει τις δημοσιονομικές προσαρμογές και τις δομικές μεταρρυθμίσεις στις οποίες έχει δεσμευτεί, και οι οποίες θα βάλουν την

και πάλι στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι προσκλήσεις μας για την συμμετοχή στην ανταλλαγή και την συγκατάθεση σε ότι αφορά στα ομόλογα που διέπονται και εγγυώνται από ξένο δίκαιο θα παραμείνουν ανοικτές έως τις 23 Μαρτίου του 2012.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία για τους πιστωτές που έχουν στην κατοχή τους αυτούς τους τίτλους να επωφεληθούν από το πακέτο των τίτλων του EFSF, την συγχρηματοδότηση και τους τίτλους που συνδέονται με το ΑΕΠ, οι οποίοι αποτελούν ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι των προσκλήσεών μας».

Πηγή άρθρου: in.gr