Τέλη και πρόστιμα από τον Δήμο Κεφαλονιάς

Ευρώ

Ευρώ

Ξεκίνησαν να αποστέλλονται από τον Δήμο Κεφαλονιάς στους επαγγελματίες που υπόκεινται σε δημοτικό φόρο 2% τα σημειώματα περί εξοφλήσεως των.

Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι για τον πρώην Δήμο Λειβαθούς αποστέλλονται βεβαιωτικοί κατάλογοι για το έτος 2008 πριν δηλαδή την λήξη της 5ετίας οπότε θα επέλθει και η διαγραφή.

Σε όσους δεν έχουν εξοφλήσει στην ώρα του τον Δημοτικό φόρο υπάρχει διπλασιασμός του ποσού.

Δημοτικός  φόρος

Τα ποσά βέβαια που ζητούνται είναι σε πολλές περιπτώσεις λάθος καθώς τα στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα, τα οποία η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου έχει πάρει από την ΔΟΥ Αργοστολίου, αναφέρονται και σε επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε απόδοση Δημοτικού φόρου.

email