Τι σημαίνει πρακτικά η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 2012

Σύνταξη

Σύνταξη

Οι ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν 10.500 μέρες ασφάλισης στο τέλος του 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν όποτε συμπληρώσουν το 58ο έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξαγοράσουν δύο επιπλέον χρόνια έως το τέλος του 2013 προκειμένου να συγκεντρώσουν τα 11.100 ένσημα. Επίσης, όσοι συμπλήρωσαν τα 10.800 ένσημα στο τέλος του 2011 θα συνταξιοδοτηθούν μόλις συμπληρώσουν το 58ο έτος της ηλικίας τους.

Δεν έχει σημασία πόσων ετών είναι σήμερα. Σημασία έχει να έχουν συμπληρωθεί οι 10.500 μέρες ασφάλισης (από εργασία και πλασματικά).

Στα βαρέα και ανθυγιεινά, θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν όσοι συμπλήρωσαν 10.500 μέρες ασφάλισης από τις οποίες τα 7.500 βαρέα κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2010. Οι ασφαλισμένοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, μπορούν να βγουν με πλήρη σύνταξη στα 55 ή με μειωμένη σύνταξη στα 53. Αν οι 10.500 μέρες ασφάλισης και τις οποίες 7500 στα ΒΑΕ συμπληρώνονται το 2012, τότε οι ασφαλισμένοι θα συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών με πλήρη σύνταξη ή σε ηλικία 54 ετών και 6 μηνών με μειωμένη.

Αν οι απαιτούμενες μέρες συμπληρωθούν από 1/1/2013 και μετά, το όριο ανεβαίνει στα 60 και 9 μήνες για την κύρια σύνταξη και στα 58 και 9 μήνες για την επικουρική.

‘Όσοι έχουν συμπληρώσει 11.100 μέρες εργασίας στο τέλος του 2010 διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε το θελήσουν και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 4.500 μέρες ασφάλισης και το 60 έτος της ηλικίας τους έως το τέλος του 2012, θα μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν στα 62 με πλήρη σύνταξη. Γυναίκες με 4500 μέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους, θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 57 με μειωμένη σύνταξη.

Γυναίκες στα βαρέα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εφόσον στο τέλος του 2012 συμπλήρωσαν 4500 μέρες ασφάλισης από τις οποίες 3600 βαρέα. Οι συγκεκριμένες ασφαλισμένες θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη με την συμπλήρωση του 57ου έτους της ηλικίας.

Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ που έχουν συμπληρώσει 10.000 μέρες ασφάλισης στο τέλος του 2012, έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και θα συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη όταν θα συμπληρώσουν 10.800 μέρες ασφάλισης και σε ηλικία 58 ετών και 6 μηνών.

Μειωμένη σύνταξη δικαιούνται και οι γυναίκες που θα συμπληρώσουν 10.000 μέρες ασφάλισης στο τέλος του 2012. Θα συνταξιοδοτηθούν συμπληρώνοντας 10.800 ένσημα και ηλικία 56 ετών και 6 μηνών.

Μητέρες ανηλίκων που συμπληρώνουν 5.500 μέρες ασφάλισης στο τέλος του 2012, μπορεί να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη στο 60ό έτος της ηλικίας τους ή με μειωμένη στο 55ο έτος της ηλικίας τους.

email
Πηγή άρθρου: forologikanea.gr