Το νέο έντυπο «Ε21» και η επιστροφή έως 3920 ευρώ

Επιστροφή φόρου

Επιστροφή φόρου

Άλλο ένα φορολογικό έντυπο προστίθεται στη ζωή 2,5 εκατομμυρίων φορολογουμένων με παιδιά. Θα λέγεται «Ε21» και θα το συμπληρώνουν όσοι θέλουν να εισπράξουν το νέο επίδομα τέκνων.

Το «Ε21», θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά όπως ηλεκτρονικά θα πρέπει να υποβληθεί η φορολογική δήλωση και από όλους τους γονείς που θέλουν να εισπράξουν το επίδομα. Αυτό τουλάχιστον θα αναφέρουν οι επίσημες οδηγίες που θα εκδοθούν σχετικά με την καταβολή του επιδόματος. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Όσοι δικαιούστε επίδομα παιδιών και δεν έχετε κωδικούς πρόσβασης στο Taxis ακολουθήστε τις οδηγίες του fpress.gr και σπεύσατε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία πριν αρχίσουν οι ουρές.

To νέο έντυπο

Το έντυπο θα έχει θέσει υπεύθυνης δήλωσης και σε αυτό θα καλούμαστε να συμπληρώσουμε τα στοιχεία των παιδιών μας (ηλικία, αν είναι φοιτητές ή όχι, το ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ των παιδιών). Εννοείται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος είναι η υποβολή και της φετινής φορολογικής δήλωσης καθώς τα εισοδήματα του 2012 θα είναι το κριτήριο για το ύψος του επιδόματος. Οι φορολογικές δηλώσεις θα υποβληθούν έως το τέλος Ιουνίου (αν και είναι πολύ πιθανό να υπάρξει παράταση) οπότε το επίδομα (ένα μέρος του για την ακρίβεια) θα πληρωθεί μέσα στον Ιούλιο από τον ΟΓΑ.

Πόσα θα εισπράξουν;

Μέσα στον Ιούλιο, θα πρέπει να πληρωθεί το 50% του επιδόματος που δικαιούνται οι γονείς. Υπενθυμίζεται ότι το νέο επίδομα είναι: 1. Έως 40 ευρώ ανά μήνα και

2. 500 ευρώ για κάθε παιδί για όσους έχουν τρία παιδιά και πάνω.

1. To επίδομα για γονείς με ένα παιδί

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται το επίδομα που θα εισπράξουν οι γονείς με ένα παιδί εφόσον πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο.

Το επίδομα για ζευγάρια με ένα παιδί
Εισόδημα Μηνιαίο επίδομα Ετήσιο επίδομα Πόσα θα πληρωθούν τον Ιούλιο
1000 40,0 480 240
2000 40,0 480 240
3000 40,0 480 240
4000 40,0 480 240
5000 40,0 480 240
6000 40,0 480 240
7000 40,0 480 240
8000 40,0 480 240
9000 40,0 480 240
10000 26,7 320 160
11000 26,7 320 160
12000 26,7 320 160
13000 26,7 320 160
14000 26,7 320 160
15000 26,7 320 160
16000 26,7 320 160
17000 26,7 320 160
18000 26,7 320 160
19000 13,3 160 80
20000 13,3 160 80
21000 13,3 160 80
22000 13,3 160 80
23000 13,3 160 80
24000 13,3 160 80
25000 13,3 160 80
26000 13,3 160 80
27000 13,3 160 80
28000 0,0 0 0

 

Το επίδομα για ζευγάρια με δύο παιδιά
Εισόδημα Μηνιαίο επίδομα Ετήσιο επίδομα Πόσα θα πληρωθούν τον Ιούλιο
1000 80,0 960 480
2000 80,0 960 480
3000 80,0 960 480
4000 80,0 960 480
5000 80,0 960 480
6000 80,0 960 480
7000 80,0 960 480
8000 80,0 960 480
9000 80,0 960 480
10000 80,0 960 480
11000 53,3 640 320
12000 53,3 640 320
13000 53,3 640 320
14000 53,3 640 320
15000 53,3 640 320
16000 53,3 640 320
17000 53,3 640 320
18000 53,3 640 320
19000 53,3 640 320
20000 53,3 640 320
21000 26,7 320 160
22000 26,7 320 160
23000 26,7 320 160
24000 26,7 320 160
25000 26,7 320 160
26000 26,7 320 160
27000 26,7 320 160
28000 26,7 320 160
29000 26,7 320 160
30000 26,7 320 160
31000 0,0 0 0

 

Το επίδομα για ζευγάρια με τρία παιδιά
Εισόδημα Μηνιαίο επίδομα Ετήσιο επίδομα Πόσα θα πληρωθούν τον Ιούλιο
1000 120,0 2940 1470
2000 120,0 2940 1470
3000 120,0 2940 1470
4000 120,0 2940 1470
5000 120,0 2940 1470
6000 120,0 2940 1470
7000 120,0 2940 1470
8000 120,0 2940 1470
9000 120,0 2940 1470
10000 120,0 2940 1470
11000 80,0 2460 1230
12000 80,0 2460 1230
13000 80,0 2460 1230
14000 80,0 2460 1230
15000 80,0 2460 1230
16000 80,0 2460 1230
17000 80,0 2460 1230
18000 80,0 2460 1230
19000 80,0 2460 1230
20000 80,0 2460 1230
21000 80,0 2460 1230
22000 40,0 1980 990
23000 40,0 1980 990
24000 40,0 1980 990
25000 40,0 1980 990
26000 40,0 1980 990
27000 40,0 1980 990
28000 40,0 1980 990
29000 40,0 1980 990
30000 40,0 1980 990
31000 40,0 1980 990
32000 40,0 1980 990
33000 0,0 1500 750
34000 0,0 1500 750
35000 0,0 1500 750
36000 0,0 1500 750
37000 0,0 1500 750
38000 0,0 1500 750
39000 0,0 1500 750
40000 0,0 1500 750
41000 0,0 1500 750
42000 0,0 1500 750
43000 0,0 1500 750
44000 0,0 1500 750
45000 0,0 1500 750
46000 0,0 0 0

 

Το επίδομα για ζευγάρια με τέσσερα παιδιά
Εισόδημα Μηνιαίο επίδομα Ετήσιο επίδομα Πόσα θα πληρωθούν τον Ιούλιο
1000 160,0 3920 1960
2000 160,0 3920 1960
3000 160,0 3920 1960
4000 160,0 3920 1960
5000 160,0 3920 1960
6000 160,0 3920 1960
7000 160,0 3920 1960
8000 160,0 3920 1960
9000 160,0 3920 1960
10000 160,0 3920 1960
11000 160,0 3920 1960
12000 160,0 3920 1960
13000 106,7 3280 1640
14000 106,7 3280 1640
15000 106,7 3280 1640
16000 106,7 3280 1640
17000 106,7 3280 1640
18000 106,7 3280 1640
19000 106,7 3280 1640
20000 106,7 3280 1640
21000 106,7 3280 1640
22000 106,7 3280 1640
23000 106,7 3280 1640
24000 106,7 3280 1640
25000 53,3 2640 1320
26000 53,3 2640 1320
27000 53,3 2640 1320
28000 53,3 2640 1320
29000 53,3 2640 1320
30000 53,3 2640 1320
31000 53,3 2640 1320
32000 53,3 2640 1320
33000 53,3 2640 1320
34000 53,3 2640 1320
35000 53,3 2640 1320
36000 53,3 2640 1320
37000 0,0 2000 1000
38000 0,0 2000 1000
39000 0,0 2000 1000
40000 0,0 2000 1000
41000 0,0 2000 1000
42000 0,0 2000 1000
43000 0,0 2000 1000
44000 0,0 2000 1000
45000 0,0 2000 1000
46000 0,0 0 0
Πηγή άρθρου: fpress.gr