Τραπεζικό μεγαθήριο μετά το “γάμο” Εθνικής-Eurobank

Δημόσια πρόταση εξαγοράς της Eurobank κατέθεσε η Εθνική

Δημόσια πρόταση εξαγοράς της Eurobank κατέθεσε η Εθνική.

Μία υπερτράπεζα  δημιουργείται στον ελληνικό χώρο, ύστερα από την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank την οποία ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής η Εθνική Τράπεζα.

Η Εθνική Τράπεζα με δίκτυο που αριθμεί άνω των 520 καταστημάτων και 1.383 ΑΤΜs, καλύπτει ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας.

Οι λογαριασμοί καταθέσεων που υπάρχουν στην τράπεζα ξεπερνούν τα εννέα εκατομμύριακαι άνω του ενάμιση εκατομμυρίου λογαριασμοί χορηγήσεων.

Η Eurobank ιδρύθηκε το 1990 και σήμερα διαθέτει δίκτυο 400 περίπου καταστημάτων στην χώρα μας.

H πρόταση της Εθνικής

H Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την υποβολή προαιρετικής δηµόσιας πρότασης  για την απόκτηση όλων των κοινών ονοµαστικών µετοχών µε ονοµαστική αξία 2.22 ευρώ έκαστη έκδοσης της Eurobank.

Η Εθνική προσφέρει ως αντάλλαγμα, νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές µε νέα ονοµαστική αξία 1 ευρώ ανά µετοχή έκδοσης µε σχέση 58 νέες µετοχές έναντι κάθε 100 µετοχών της Eurobank.

Η απάντηση της Eurobank

«Η δηµόσια πρόταση ανταλλαγής εντάσσεται στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας ενοποίησης του τραπεζικού συστήµατος στην Ελλάδα. Το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank θα αξιολογήσει περαιτέρω, µε εποικοδοµητικό πνεύµα, την προτεινόµενη επιχειρηµατική ενοποίηση µε γνώµονα τo συµφέρον όλων των ενδιαφεροµένων, συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων, των πελατών, των µετόχων και της ελληνικής οικονοµίας», επισημαίνει σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Νικόλαος Νανόπουλος.

Ο Ενιαίος Όµιλος που θα δημιουργηθεί

Η επωνυµία του ενιαίου οµίλου θα είναι Όµιλος Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ). Ο διευρυµένος όµιλος ΕΤΕ, µε βάση τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις των ΕΤΕ και Eurobank για τη περίοδο που έληξε 31 Μαρτίου 2012, θα είχε συνολικό ενεργητικό 177,7 δισ., δάνεια προς πελάτες 109,7 δισ. και καταθέσεις 87,9 δισ. ευρώ.

Ο ενιαίος τραπεζικός όµιλος θα επωφεληθεί από ένα ισχυρό δίκτυο διανοµής µέσω 925 υποκαταστηµάτων σε όλη την Ελλάδα καθώς και από την βελτιωµένη παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη µε ισχυρές θέσεις σε βασικές περιφερειακές αγορές όπως η Τουρκία, η Ρουµανία, η Βουλγαρία και η Σερβία.

Στη Ν.Α. Ευρώπη, το συνδυασµένο εύρος προιόντων, δικτύου καταστηµάτων και ενεργητικού θα επιτρέψει στο νέο Τραπεζικό Όµιλο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατειακών αναγκών στην ευρύτερη περιοχή.

Οι κ.κ. Γεώργιος Ζανιάς και Αλέξανδρος Τουρκολιάς θα παραµείνουν ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος αντίστοιχα στον νέο Όµιλο της ΕΤΕ.

email
Πηγή άρθρου: nooz.gr