Tρόποι για να γλιτώσετε φόρους το 2014

Πληρωμή Φόρων

Πληρωμή Φόρων

Έχετε εισόδημα από “μπλοκάκι;”

Είστε ένας από το ένα εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες ή επιτηδευματίες της χώρας;

Το 2013 φτάνει στο τέλος του και σας έχουν απομείνει 45 ημέρες για να κόψετε κάποιο τιμολόγιο που θα θεωρηθεί επαγγελματική δαπάνη και θα σας γλιτώσει από φόρους. Μην ξεχνάτε: από το νέο έτος ενεργοποιείται ο φόρος 26% από το πρώτο ευρώ και ο πέλεκις θα πέσει βαρύς.

Οδηγίες στο άρθρο που ακολουθεί…

Όλοι οι επαγγελματίες λίγο πολύ θα έχουν ακούσει ή θα έχουν αντιληφθεί ότι θα είναι αρκετά βαρύς ο πέλεκυς της εφορίας για τα εισοδήματα που αποκτούν από το 2013 και μετά από τις επιχειρήσεις τους. Συγκεκριμένα ο φόρος θα είναι 26% από το πρώτο ευρώ κέρδος και στο ποσό θα υπολογίζεται και προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος, ενώ έχουν καταργηθεί όλες οι φοροαπαλλαγές που ίσχυαν στο παρελθόν (ενοίκια κατοικίας, τόκοι δανείων πρώτης κατοικίας, ιατρικές δαπάνες, ασφάλειες ζωής, φροντιστήρια κλπ)

Σκέτη καταστροφή δηλαδή!

Σκοπός όμως του συγκεκριμένου άρθρου δεν είναι η καταστροφολογία, αλλά η υπενθύμιση πως μπορεί ο κάθε επαγγελματίας να μειώσει όσο γίνεται το κέρδος του, μέσω των δαπανών που μπορεί να καταχωρήσει στα βιβλία του τα οποία προβλέπονται από το νόμο, με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα πέσει στην τσιμπίδα των τεκμηρίων γιατί τότε δεν θα το γλιτώσει το 26% ακόμη και αν έχει ζημιές στην επιχείρηση του !!!

Βασική αρχή για την αναγνώριση της δαπάνης είναι να υπάρχει το ανάλογο παραστατικό (τιμολόγιο ,λογαριασμός κλπ) αλλά και η δαπάνη αυτή θα πρέπει να είναι παραγωγική για την επιχείρηση. Αφορά δηλαδή δαπάνη που πραγματοποιείτε για την επίτευξη κέρδους αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Ποιες είναι μερικές από τις δαπάνες που δεν θα πρέπει να ξεχνούν οι επαγγελματίες να καταχωρούν στα βιβλία τους προκειμένου να γλιτώσουν φόρους ;

Πάμε να δούμε μερικές βασικές από αυτές:

1. Ασφαλιστικές εισφορές ( Ο.Α.Ε.Ε.- ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π): οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί μέσα στο διαχειριστικό έτος θα καταχωρούνται κανονικά στα βιβλία της επιχείρησης και θα αυξάνουν τα έξοδα της.

2. Τα ενοίκια του καταστήματος ή του γραφείου, οι δαπάνες ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π. καταχωρούνται κανονικά στα έξοδα. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι αν ο επαγγελματίας έχει έδρα το σπίτι του τότε θα μπορεί να εκπίπτει τα έξοδα αυτής της κατηγορίας, κατ’ αναλογία όμως, τα οποία είναι συνήθως το 1/3 του συνολικού εξόδου.

3. Κινητό τηλέφωνο: μπορεί να καταχωρείτε στα έξοδα της επιχείρησης όμως έξοδο θα λογίζεται το 50% του συνολικού εξόδου και έως των αριθμό εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρηση (π.χ. εάν ένας επαγγελματίας δεν έχει προσωπικό αλλά έχει 2 κινητά θα εκπίπτει το 50% της αναλογίας της δαπάνης).

4. Δαπάνες για Ι.Χ αυτοκίνητο: όταν ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει στην κατοχή του Ι.Χ αυτοκίνητο μπορεί να εκπίπτει κατά περίπτωση δαπάνες για αυτό όπως βενζίνες, service κ.λ.π, βέβαια δεν θα μπορεί να εκπίπτει το Φ.Π.Α των δαπανών και δεν θα υπολογίζεται η δαπάνη ανάλογα με τα κυβικά του αυτοκινήτου. Εάν το αυτοκίνητο είναι έως 1600 κ.εκ θα χάνει το 30% της δαπάνης, ενώ εάν είναι πάνω από 1600 κ.εκ δεν θα αναγνωρίζεται το 65% της δαπάνης. Όλα αυτά ισχύουν ακόμη και αν το αυτοκίνητο είναι νοικιασμένο ή το έχουμε στην κατοχή μας μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

5. Δαπάνες για δίκυκλα εκπίπτουν στο σύνολό τους με την προϋπόθεση φυσικά ότι ο επαγγελματίας έχει κάποιο δίκυκλο στην κατοχή του.

6. Δαπάνες ταξιδιού: εάν ο επαγγελματίας έχει κάποιο πελάτη ή προμηθευτή στο εξωτερικό ή σε άλλη πόλη της Ελλάδος θα μπορεί να περνάει στα έξοδά του, τα έξοδα του ταξιδιού.

7. Αγορές πάγιων: η δαπάνη για αγορά πάγιου περιουσιακού στοιχείου (Η/Υ , laptop, αυτοκίνητο, μηχανάκι, φωτοτυπικό μηχάνημα κ.λ.π) της επιχείρησης εκπίπτει από τα έξοδα της επιχείρησης. Βέβαια εδώ ισχύει η διαδικασία των αποσβέσεων, η οποία ποικίλει ανάλογα με το είδος του πάγιου, όμως ο νόμος δίνει το δικαίωμα στην επιχείρηση εάν το πάγιο είναι αξίας έως 1500 € κάτω να μπορεί να γίνεται ολική απόσβεση μέσα στην χρονιά.

Άλλες βασικές δαπάνες που δεν πρέπει να ξεχνιούνται είναι η γραφική ύλη, τα χαρτικά, τα έξοδα αποστολής εγγράφων, τα έξοδα μετακίνησης, τα αναλώσιμα, η μισθοδοσία και έξοδα εργοδοτικών εισφορών και γενικά οποιαδήποτε έξοδα μπορούν να χαρακτηριστούν ως βασικά έξοδα της επιχείρησης που είναι προς το συμφέρον αυτής, όπως είπαμε και παραπάνω. Βασικό σημείο που θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα όλοι οι επαγγελματίες είναι ότι από 1/1/2014 υπάρχουν κάποιοι βασικοί περιορισμοί στα έξοδα που θα μπορούν να εκπίπτουν οι επιχειρήσεις.

Θα πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο νόμος προβλέπει ότι από 1/7/2014, δεν θα εκπίπτουν οι δαπάνες και οι αγορές αγαθών που το τιμολόγιο αυτών είναι άνω των 500€ συνολικά και η πληρωμή του προμηθευτή δεν έχει γίνει μέσω τράπεζας(κατάθεση, μεταφορά, επιταγή κλπ). Ακόμα δεν εκπίπτουν σε καμία περίπτωση τα πρόστιμα, οι φόροι, οι έκτακτες εισφορές, το τέλος επιτηδεύματος, και φυσικά το χαράτσι της ΔΕΗ, αλλά και οι εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων της επιχείρησης που δεν έχουν πληρωθεί μέσα στην χρονιά!!! Επίσης για πρώτη φορά στα χρονικά ο νομός ξεκαθαρίζει, το ποσό της δαπάνης που αναγνωρίζεται για έξοδα που αφορούν δαπάνες για οργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων, όσο και για έξοδα για διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων. Το κακό όμως είναι ότι το ποσό της δαπάνης που αναγνωρίζεται για αυτό το σκοπό περιορίζεται μόνο στα 300 ευρώ για κάθε συμμετέχοντα και με την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά το 0,5% του ετήσιου τζίρου.

Τέλος στον ίδιο νόμο υπάρχει η πρόβλεψη για την μη αναγνώριση των εξόδων που πραγματοποιούνται από πρόσωπα ή εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι κρατών που δεν είναι συνεργαζόμενα με την χώρα μας ή υπόκεινται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι το έξοδο αυτό είναι πραγματικό και δεν έγινε με σκοπό την αποφυγή φορολογίας. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι μέσα στα κράτη που αφορούν την κατηγορία αυτή είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία.

Του Φοροτεχνικού Ηλία Χατζηγεωργίου

email
Πηγή άρθρου: pantelisco.com