Οκτάμηνες συμβάσεις στους ΟΤΑ – 59 προσλήψεις στην Κεφαλονιά

Προσλήψεις ατόμων

Προσλήψεις ατόμων

Έγκριση σύναψης τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δεκατριών (4413)συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθµού της Χώρας για το έτος 2013.

Oι προσλήψεις  θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όµοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικόδιάστηµα έως οκτώ (8) µήνες

Στην Κεφαλλονιά θα γίν59ουν 59 προσλήψεις ενώ για το νησί της Ιθάκης προβλέπονται πέντε (5).

Πηγή άρθρου: ΚefaloniaToday Team