Ωράρια λειτουργίας Μελισσάνης – Δρογκαράτης

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή, 5/7/2013 έως και 31/8/2013, το Λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης και το Σπήλαιο Δρογκαράτης θα είναι ανοιχτά για το κοινό καθημερινά από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το απόγευμα.

Λίμνη Μελισσάνη

We inform you that the Melissani Lake- Cave and the Drogarati Cave, from 5/7/2013 until 31/8/2013, will be open to the public from 08:00 am to 20:00 pm.

Σπήλαιο Δρογκαράτης

Σπήλαιο Δρογκαράτης

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Νικόλαος Παπαδάτος