Π.Ε Κεφ/νίας: Παράταση θητείας Διοικήσεων Αλιευτικών Συλλόγων

Αλιευτικό σκάφος

Αλιευτικό σκάφος

Σας ενημερώνουμε ότι με το τρίτο άρθρο του ν. 4171/19-7-13 (Φ.Ε.Κ. Α’ 166/23-7-2013) που τροποποιήθηκε με τον ν. 4015/11 (Φ.Ε.Κ. Α’ 210), παρατείνεται έως τις 31-12-2013 η ημερομηνία προσαρμογής του καταστατικού των υφιστάμενων «Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων».

Για το ίδιο χρονικό διάστημα παρατείνεται και η θητεία των διοικήσεων των υφιστάμενων Αλιευτικών Συλλόγων.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

email