Παραπληροφόρηση περί ανάθεσης του σχεδίου «Αθηνά»

Η θεά Αθηνά

Η θεά Αθηνά

Η μελέτη στην οποία αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ δεν αφορά στην εκπόνηση του «Σχεδίου Αθηνά», ξεκαθαρίζει με σημερινή ανακοίνωση το υπουργείο Παιδείας, απαντώντας στον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για το «Σχέδιο Αθηνά» και σημειώνει «Πέραν τούτου, δεν υπήρξε καμία απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης».

«Η μελέτη στην οποία αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ αφορά στην ανάπτυξη ενός διαδραστικού, γεωπληροφοριακού συστήματος απεικόνισης και συσχέτισης στοιχείων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» τονίζει στην ανκοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας και υπογραμμίζει:

Α.Το γεωπληροφοριακό και διαδραστικό σύστημα δημιουργεί μια κεντρική τράπεζα στοιχείων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία θα επικαιροποιείται και θα συμπληρώνεται με συμμετοχή και ευθύνη των υπηρεσιών του υπουργείου και των ιδρυμάτων.

Για την μελέτη αυτή, η Eιδική Yπηρεσία Διαχείρισης (EYΔ) του Eπιχειρησιακού Προγράμματος «Eκπαίδευση και Διά Bίου Mάθηση» εξέδωσε την από 21/11/2012 πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο σχετικό Mητρώο εταιρειών τεχνικών συμβούλων, με αντικείμενο την αποτύπωση του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας.

Β.Aνάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρεία συμβούλων «E.E.O. Group A.E.» με τίμημα 111.440 ευρώ πλέον ΦΠA. Σημειώνουμε ότι η παραπάνω εταιρεία είναι ο τεχνικός σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας για το Eθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης (EΣΣEEKA), από το 2010 και για την περίοδο 2010-2015.

Γ.Για πρώτη φορά συλλέγεται το σύνολο της πληροφορίας που αφορά στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση, η οποία βρισκόταν διάσπαρτη και μη επικαιροποιημένη σε υπηρεσίες του Υπουργείου και στα Ιδρύματα ανά την Eλλάδα και παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης και ανάλυσης στοιχείων προς λήψη επιτελικών αποφάσεων, για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου».

email