Παράταση ημερομηνίας ελέγχου βαρέων οχημάτων από Κ.Τ.Ε.Ο Ιονίων Νήσων

KTEO

KTEO

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Μανώλη Αγγελάκα, παρατείνεται η ημερομηνία ελέγχου οχημάτων ορισμένων κατηγοριών από το Κ.Τ.Ε.Ο. στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Η παράταση αφορά βαρέα οχήματα με μικτό βάρος άνω των 3,5Τ, που έχουν έδρα τις συγκοινωνιακές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Ζακύνθου και Λευκάδας.

Η παράταση ισχύει μέχρι τα δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποκτήσουν την απαραίτητη πιστοποίηση ή λειτουργήσει ιδιωτικό ΚΤΕΟ με δυνατότητα ελέγχου βαρέων οχημάτων.