ΠΕ Κεφαλληνίας: Πρόχειρος Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας & Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσουν:

Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Αποσυναρμολόγηση και Ανέλκυσης στην Πλωτού Κυματοθραύστη (CPVS: 45243200-4) Λιμένα Φρικών Ιθάκης (NUTS: GR223)

Το πλήρης κείμενο της διακήρυξης και της περίληψης αυτής διατίθενται στην Δικτυακή Πύλη του Φορέα: www.pin.gov.gr στη διαδρομή: στην διαδρομή: Αρχική Σελίδα → Προκηρύξεις.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίδονται στο τηλ.2671360589, fax:2671028078, email:tm_promithion [dot] kef [at] pin [dot] gov [dot] gr, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ευάγγελος Σπαθής, Τμήμα Προμηθειών, Π.Ε. Κεφαλληνίας, Διοικητήριο, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.

Σας ευχαριστούμε για την προβολή του θέματος!

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

email