Θα είναι ο άνθρακας η επόμενη φούσκα στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου;

Coal

Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου είναι εισηγμένες επιχειρήσεις που κατέχουν τις μεγαλύτερες ποσότητες άνθρακα στο κόσμο.(Πηγή φώτο:philstrom 25.blogspot.com)

Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου είναι εισηγμένες επιχειρήσεις που κατέχουν τις μεγαλύτερες ποσότητες άνθρακα στο κόσμο, γεγονός που περιγράφεται ως η επόμενη φούσκα που μπορεί να σκάσει στο Σίτι μετά την αντίστοιχη των sumbrimes loans, σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που υλοποιήθηκε από τo Carbon Trucker με υποστηρικτή το WWF-UK.

Στην έκθεση, έχει υπολογιστεί ότι συνολικά στο βρετανικό χρηματιστήριο έχουν συγκεντρωθεί ποσότητες που είναι 400 φορές πάνω από τις ετήσιες εκπομπές CO2 από άνθρακα στο Ην.Βασίλειο. Επιπλέον, οι συγγραφείς της έρευνας, υποστηρίζουν ότι μέσα από τις επενδύσεις θεσμικών επενδυτών (συνταξιοδοτικά και αποταμιευτικά ταμεία), οι βρετανοί επενδυτές είναι εκτεθειμένοι στο ρίσκο του άνθρακα, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικών ρυθμίσεων για το περιορισμό των εκπομπών του σε όλο τον κόσμο, καθώς θεωρείται το καύσιμο με τις μεγαλύτερες εκπομπές CO2 σε σχέση με τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα.

Όπως τόνισε πρόσφατα η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) World Energy Outlook, εφόσον ο στόχος είναι να περιοριστεί η κλιματική αλλαγή σε ασφαλή επίπεδα, τότε μπορεί να υλοποιηθεί η εξόρυξη ενός μέρους των αποθεμάτων άνθρακα που είναι εισηγμένα στο χρηματιστήριο. Υπενθυμίζουν δε ότι η κρίση των ενυπόθηκων δανείων στις Η.Π.Α πρόεκυψε, καθώς η παραδοχή ότι οι τιμές των ακινήτων συνεχώς θα ανεβαίνουν αποδείχτηκε λάθος στην πράξη.Η έκθεση επισημαίνει ότι αν η αγορά συνεχίζει να πιστεύει ότι δεν υπάρχουν όρια για τον άνθρακα και συνεχίζεται η εισροή άνθρακα στο Λονδίνο, τότε χαμένοι θα είναι οι επενδυτές και ο πλανήτης.

Ο James Leaton, διευθυντής προγράμματος Carbon Tracker Iniative, δήλωσε: «Κρίνοντας από τη μέχρι τώρα βραχυπρόθεσμη προσέγγιση, την υποστήριξη δηλαδή σε επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα με υψηλές εκπομπές άνθρακα, το Σίτι φαίνεται ότι είναι σε πλήρη άρνηση της κλιματικής αλλαγής. Οι κεφαλαιαγορές θα πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσουν ότι είναι παράδοξο να υποστηρίζουν τα ορυκτά καύσιμα και από την άλλη να επενδύουν σε τομείς και οικονομίες που είναι ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή.»

Περίπου τα μισά από τα τεράστια αποθέματα άνθρακα των εισηγμένων στο Σίτι εταιρειών κατευθύνονται στις αναπτυσσόμενες οικονομίες της Κίνας, Ρωσίας, Ινδίας, Νότια Αφρικής. Το Λονδίνο είναι το χρηματοοικονομικό κέντρο που επιλέγουν οι εταιρείες εξόρυξης άνθρακα, όπως οι νέες εταιρείες, όπως η Bumi, Glencore, και Evraz . Σήμερα οι επιχειρήσειες του κλάδου των φυσικών πόρων αποτελούν το ένα τρίτο της αξίας του FTSE 100 .Το Σίτι λοιπόν έχει υψηλή συγκέντρωση σε αυτόν τον τομέα. Προς το παρόν δεν υπάρχει περιορισμός στην ποσότητα άνθρακα που θα μπορούν να κατέχουν οι εισηγμένες επιχειρήσεις στο Λονδίνο. Σήμερα δεν υπάρχει όριο στην πόσοτητα άνθρακα που μπορούν να έχουν εταιρείες εισηγμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να μην προστατεύονται σε περίπτωση που τα αποθέματα άνθρακα μετραπούν σε ένα περιουσιακό στοιχείο που θα τελεί υπό περιορισμό.

Οι τράπεζες επενδύσεων προετοιμάζονται για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου της εταιρείας άνθρακα της Μογγολίας , που έχει ως απόθεμα 5 δισεκατομμύρια τόνους άνθρακα. Η κρατική εταιρεία ΕΤΤ έχει ως στόχο να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 3 δισ.λίρες , προσφέροντας το 30% των μετοχών της στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι επενδυτές , όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς της έκεθσης, ακολουθούν την συγκεκριμένη αγορά, είτε μέσω της παθητικής παρακολούθησης είτε της συγκριτικής αξιολόγησης. Επί του παρόντος θα δουν να προστίθεται περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα στο χαρτοφυλάκιό τους, όταν η εταιρεία εισαχθεί, χωρίς να αναρωτηθεί κανείς για την ανάληψη ενός συστημικού κινδύνου.

«Αυτή η έκθεση είναι ιδιαίτερα επίκαιρη τώρα,» εξηγεί ο Keith Allot, επικεφαλής της Κλιματικής Αλλαγής του WWF-Ηνωμένου Βασιλείου, «καθώς οι πρόσφατες συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα που έγιναν στο Durban αφορούσαν θέματα όπως η χρηματοδότηση και οι τρόποι για την ενίσχυση των προσπαθειών μείωσης των εκπομπών CO2. Αν ένα μέρος των κεφαλαίων που κατευθύνεται προς τα ορυκτά καύσιμα πήγαινε σε επενδύσεις σε ΑΠΕ, τότε η μάχη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα αρχίσει να σημειώνει σημαντική πρόοδο παγκοσμίως.”