Ενημέρωση για τον οδηγό αναγνώρισης καρχαριών

Λευκός καρχαρίας

Λευκός καρχαρίας

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλληνίας σας ενημερώνει ότι οι καρχαρίες είναι ιχθύες που γίνονται αντικείμενο εντατικής αλιείας ή συλλαμβάνονται ως παραλίευμα και προστατεύονται από Διεθνείς Συμβάσεις.

Για την καλύτερη υλοποίηση της αναγνώρισης και καταγραφής των συλλαμβανομένων καρχαριών, η Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών και ΕΑΠ του ΥπΑΑΤ, συνέταξε συνοπτικό οδηγό με τους περιορισμούς στους οποίους εμπίπτουν και τις υποχρεώσεις των εμπλεκομένων.

Ο οδηγός περιλαμβάνει τα πλέον συναντώμενα είδη των καρχαριών που αλιεύονται στη Μεσόγειο Θάλασσα, την βιομετρία και κριτήρια αναγνώρισής τους και σύντομα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr στη διαδρομή Αγρότης-Επιχειρηματίας/Αλιεία/Έντυπα-Δημοσιεύσεις

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

email