Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών για την αειφορία & το περιβάλλον στην Κεφαλονιά

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ξεκινούν στην Κεφαλονιά τα σεμινάρια επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και Μαθητών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, που διοργανώνονται από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του έργου Διεύρυνση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η διάρκεια των σεμιναρίων είναι 25 ώρες για τους καθηγητές και 5 ώρες για τους μαθητές. Τα Σεμινάρια προς τους καθηγητές ξεκινούν την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου και ώρα 16:00 και θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας στο Αργοστόλι. Τα Σεμινάρια για καθηγητές θα ολοκληρωθούν σε πέντε ημέρες (14-16 Φεβρουαρίου και 21-22 Φεβρουαρίου), ενώ το μονοήμερο Σεμινάριο προς τους μαθητές θα γίνει στις 23 Φεβρουαρίου.

Στα Σεμινάρια, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να συμμετάσχουν και γονείς μαθητών. Οι συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί και Μαθητές θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Τα ανάλογα Σεμινάρια που είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν κατά τις ίδιες ημερομηνίες στην Ιθάκη προσωρινά αναβάλλονται, εξαιτίας δυσκολιών που προκλήθηκαν από τους πρόσφατους σεισμούς. Θα ανακοινωθεί σύντομα η οριστική ημερομηνία διεξαγωγής τους.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 26710-27101 (κα Κ. Κορσιάνου)

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Αφίσα Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/2/2014 (16:OO-21:30) – ΣΑΒΒΑΤΟ 15/2/2014  (9:00-14:30) – ΚΥΡΙΑΚΗ 16/2/2014 (9:00-15:30) – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/2/2014 (16:OO-20:30) – ΣΑΒΒΑΤΟ 22/2/2014  (9:00-14:30)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/2/2014

16:00-17:00            Διαχείριση υδάτινων πόρων και αρδεύσεις (ΛΥΚΟΥΔΗΣ)

17:00-18:00            Διαχείριση υδάτινων πόρων και αρδεύσεις (ΛΥΚΟΥΔΗΣ)

18:15-19:15            Διαχείριση υδάτινων πόρων και αρδεύσεις (ΛΥΚΟΥΔΗΣ)

19:30-20:30            Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι και στο σχολείο (ΛΥΚΟΥΔΗΣ)

20:30-21:30            Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι και στο σχολείο (ΛΥΚΟΥΔΗΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ  15/2/2014

9:00-10:00               Σχεδιασμός, οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα (ΛΥΚΟΥΔΗΣ)

10:00-11:00            Σχεδιασμός, οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα (ΛΥΚΟΥΔΗΣ)

11:15-12:15            Οι κλιματολογικές μεταβολές και οι επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής  (ΛΥΚΟΥΔΗΣ)

12:15-13:15            Οι κλιματολογικές μεταβολές και οι επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής  (ΛΥΚΟΥΔΗΣ)

13:30-14:30            Οι κλιματολογικές μεταβολές και οι επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής  (ΛΥΚΟΥΔΗΣ)

ΚΥΡΙΑΚΗ  16/2/2014

9:00-10:00               Διδακτικές μέθοδοι προσέγγισης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) (ΛΥΚΟΥΔΗΣ)

10:00-11:00            Διδακτικές μέθοδοι προσέγγισης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) (ΛΥΚΟΥΔΗΣ)

11:15-12:15            Μόλυνση των θαλασσών και ανθρώπινη υγεία (ΛΥΚΟΥΔΗΣ)

12:15-13:15            Μόλυνση των θαλασσών και ανθρώπινη υγεία (ΛΥΚΟΥΔΗΣ)

13:30-14:30            Διενέργεια συζητήσεων, κατάθεση προβληματισμών, παρατηρήσεων και συμπερασμάτων (ΛΥΚΟΥΔΗΣ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/2/2014

16:00-17:00            Αστικά λύματα και διαχείρισή τους (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)

17:00-18:00            Αστικά λύματα και διαχείρισή τους (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)

18:15-19:15            Αστικά λύματα και διαχείρισή τους (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)

19:30-20:30            Τα πλεονεκτήματα της βιοκαλλιέργειας σε σχέση με τη συμβατική – χημική καλλιέργεια στο περιβάλλον, στην υγεία, στην οικονομία (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)

20:30-21:30            Τα πλεονεκτήματα της βιοκαλλιέργειας σε σχέση με τη συμβατική – χημική καλλιέργεια στο περιβάλλον, στην υγεία, στην οικονομία (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ  22/2/2014

9:00-10:00               Επαναχρησιμοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων  (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)

10:00-11:00            Επαναχρησιμοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων  (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ))

11:15-12:15            Επαναχρησιμοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων  (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ))

12:15-13:15            Διαχείριση εδαφικών πόρων στα πλαίσια της αειφορικής γεωργίας.
Ερημοποίηση εδαφών
(ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)

13:30-14:30            Διαχείριση εδαφικών πόρων στα πλαίσια της αειφορικής γεωργίας.
Ερημοποίηση εδαφών
(ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)’

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΜΑΘΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/2/2014 (9:00-15:30)

ΚΥΡΙΑΚΗ  23/2/2014

9:00-10:00               Μόλυνση των θαλασσών και ανθρώπινη υγεία (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)

10:00-11:00            Ανακύκλωση στερεών αποβλήτων (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)

11:15-12:15            Ανακύκλωση στερεών αποβλήτων (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)

12:30-13:30            Διαχείριση υδάτινων πόρων (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)

13:30-14:30            Βιολογική Γεωργία και ποιότητα (ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ)