Μειονεκτήματα – Πλεονεκτήματα αυτοκινήτων Υδρογόνου

Αυτοκίνητα Υδριγόνου

Αυτοκίνητα Υδριγόνου

Υδρογόνο, το απλούστερο, ελαφρύτερο αλλά και πιο διαδεδομένο στοιχείο του σύμπαντος (τρίτο πιο άφθονο στοιχείο στη Γη, κυρίως υπό τη μορφή νερού και υδρογονάνθρακων τύπου CxHy), έχει την υψηλότερη αναλογία ενέργειας προς βάρος από όλα τα καύσιμα.

Συγκεκριμένα, 1 kg υδρογόνου περιέχει την ίδια ποσότητα ενέργειας με 2,1 kg φυσικού αερίου ή 2,8 kg βενζίνης, ενώ κατά την καύση του παράγεται απλά και μόνο …νερό(!) κατά την αντίδραση: 2Η2 + Ο2 2Η2Ο + 567 kJ

Εντούτοις, σήμερα το Υδρογόνο παίζει μεν ένα σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία της ενέργειας, αλλά αυτός ο ρόλος περιορίζεται αποκλειστικά σχεδόν στη χημική βιομηχανία, (αποθείωση των καυσίμων κατά τη διύλιση του πετρελαίου, σύνθεση χημικών προϊόντων κυρίως αμμωνίας, ηλεκτρονικά, βιομηχανία γυαλιού, χάλυβα, τροφίμων κλπ.), ενώ σπάνια χρησιμοποιείται σαν καύσιμο. Και αυτό διότι εκτός από την έλλειψη υποδομών που θα υποστήριζαν την ευρεία χρήση του, υπάρχει μία μόνιμη προκατάληψη ότι το υδρογόνο είναι επικίνδυνο και ανασφαλές τόσο κατά την χρήση όσο και κατά την αποθήκευση και μεταφορά του.

Όμως, αποδεικνύεται ότι σε τυχόν διαρροή και ανάφλεξη αν συγκρίνουμε Υδρογόνο και βενζίνη το υδρογόνο ανεβαίνει (ως ελαφρύτερο του αέρα) και διασκορπίζεται στην ατμόσφαιρα καιγόμενο προς τα πάνω (δύσκολα δημιουργούνται οι απαιτούμενες συγκεντρώσεις για έκρηξη), ενώ η βενζίνη δεν διαχέεται και καίγεται στο σημείο διαρροής αποδίδοντας δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις ( CO , CO2 κλπ.).

Όσο για την αποθήκευσή του, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, ήδη προτείνονται πολλές εφικτές και ασφαλείς λύσεις όπως: Αποθήκευση: α) με τη μορφή μεθανόλης, β) σε δεξαμενές υψηλής πίεσης, γ) σε υγρή κατάσταση (-253 οC) σε ειδικές δεξαμενές, δ) με τη μορφή μεταλλικών υδριδίων, και ε) σε νανοσωλήνες άνθρακα Για δε τη μεταφορά του προτείνονται αγωγοί, και οχήματα μεταφοράς, αλλά και …επιτόπια παραγωγή!

Σήμερα το υγρό υδρογόνο είναι βέβαια ένα πλεονεκτικό καύσιμο πυραύλων, όμως στην αέρια μορφή του ίσως γίνει το υπ’ αριθμόν 1 καύσιμο του 21ου αιώνα!

Παρόλα αυτά το υδρογόνο δεν είναι πρωτογενής πηγή ενέργειας. Είναι ένα καύσιμο που δε ρυπαίνει μεν το περιβάλλον, αλλά προς το παρόν λαμβάνεται κυρίως από υδρογονάνθρακες και νερό με χρήση άλλων ενεργειακών πηγών είτε συμβατικών είτε ανανεώσιμων.Έτσι όμως, μπορεί να θεωρηθεί ως ενεργειακός φορέας ή μέσο αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (π.χ. αποθήκευση αιολικής, ηλιακής, υδροηλεκτρικής κ.λπ. ενέργειας) και σαν τέτοιος φορέας να χρησιμοποιηθεί: Σε καταλυτικούς καυστήρες και λέβητες αερίου (για θέρμανση, παραγωγή ατμού), Σε μηχανές εσωτερικής καύσεως (για παραγωγή ηλεκτρισμού, κίνηση αυτοκινήτου), Σε αεροστρόβιλους (για παραγωγή ηλεκτρισμού, κίνηση αεροπλάνων), και Σε ένα τύπο μπαταρίας επονομαζόμενη στοιχείο ή κυψελίδα καυσίμου (fuel cells) (για παραγωγή ηλεκτρισμού, κίνηση αυτοκινήτων, πλοίων)Ιδιαίτερη και ευρεία αναφορά γίνεται και στις κυψελίδες καυσίμου οι οποίες λειτουργούν με μεγάλη ποικιλία καυσίμων, φαίνεται ότι έχουν πολλά πλεονεκτήματα, (π.χ. ελάχιστες εκπομπές ρύπων, όχι κινητά μέρη, απόδοση στην μετατροπή του ηλεκτρισμού της τάξης του 40-65%, εύκολη μεταφορά του υδρογόνου και φύλαξη του) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές εφαρμογές.Τέλος τονίζονται τα πλεονεκτήματα της χρήσης του υδρογόνου έναντι των ορυκτών καυσίμων, αλλά και η δυσκολία ευρύτερης εφαρμογής αυτής παγκοσμίως εξαιτίας αντίθετων οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων. Αλλά, στην Ευρώπη είναι δεκάδες τα σχετικά ερευνητικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ υπάρχουν χώρες όπως η Ισλανδία που χρησιμοποιούν με μεγάλη επιτυχία και σε πολλούς τομείς το υδρογόνο ως καύσιμο τα τελευταία χρόνια.
email
Πηγή άρθρου: hydrofuel.gr