Πιλοτική καταγραφή μόνιμου πληθυσμού θαλασσίων χελωνών Κουτάβου

Caretta-Caretta

Caretta-Caretta

Οι θαλάσσιες χελώνες (Carettacaretta) κατοικούν σε θερμά και ήπια νερά, καταλαμβάνοντας τρία διαφορετικά οικοσυστήματα: παραλίες ως χερσαία ζώνη / ωκεάνια ζώνη / και παραθαλάσσιες περιοχές όπως όρμοι και λιμνοθάλασσες. Ο νεανικός πληθυσμός αποδημεί σε παράκτιες περιοχές και συνεχίζει να ωριμάζει μέχρι την ενηλκίωση. Τα ρηχά νερά προσφέρουν το καταλληλότερο περιβάλλον εύρεσης τροφής, φωλεσποίησης, και μεταδημίας για τις ενήλκες χελώνες.

Η λιμνοθάλασσα του Κουτάβου λειτουργεί ως περιοχή θήρευσης και ζευγαρώματος για μεμονωμένο αριθμό Καρέττα καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Η πληθώρα της πανίδας του βυθού σε συνδυασμό με την πρακτική καθαρισμού ψαριών στο λιμάνι καθιστούν τη λιμνοθάλασσα σπουδαία περιοχή αναζήτησης τροφής τόσο για τις ενήλκες όσο και για τις νεώτερες χελώνες.

Ο κόλπος Αργοστολίου είναι καλοκαιρινός προορισμός θήρεύση. Οπως υποδηλώνουν οι Houghtonκαι οι μαθητές του (2000) και βάσει μαρτυριών από τους ντόπιους ψαράδες, η λιμνοθάλασσα του Κουτάβου αποτελεί επίσης χώρο διαμονής για τις χελώνες τους χειμερινούς μήνες.

Κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής Έρευνας της Γέφυρας στο διάδρομο που διασχίζει κατά μήκος τον Κούταβο, τέσσερεις (4) αρσενικές χελώνες εντοπίστηκαν να χρησιμοποιούν το δρόμο ως περιοχή θήρευσης. Μεταπελαγικά επίσης νεαρά επίσης θήρευαν στη γέφυρα.

Πληροφορίες συλλέχτηκαν επίσης το 1999 στον ίδιο διάδρομο από τον Houghtonetal. Τα αρσενικά άτομα αναγνωρίστηκαν ως εξής(πίνακας 1):

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : θαλάσσιες χελώνες (Carettacaretta) που παρατηρήθηκαν από τον HoughtonJ. etal (K.M.T.P) στον διάδρομο το 1999.

Ημερομηνία παρατηρήσεων Φύλλο Στάδιο ανάπτυξης
01/06/1999 θηλυκό Ενήλικο
02/06/1999 Νεαρό
02/06/1999 Αρσενικό Ενήλκο
02/06/1999 Αρσενικό Ενήλικο
02/06/1999 Αρσενικό Ενήλκο
02/06/1999 Αρσενικό Ενήλικο

 

Στοιχεία που παρουσιάζονται στον πίνακα 2 ακολούθως συλλέχτηκαν από τους Ξενοπούλου Α. και Παντελειός Γ. ( Σύλλογος Κατελειού) το 2001 στο πιλοτικό μαρκάρισμα θαλασσίων χελωνών (Corettacoretta) συλληφθείσες μέσα στην λιμνοθάλασσα του Κουτάβου και παρουσιάζουν τα αναγνωρισμένα άτομα που καταγράφηκαν στη διάρκεια της έρευνας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Χελώνες μαρκαρισμένες από Ξενοπούλου Α. και Παντελειό Γ. (Σύλλογος Κατελειού)             ____________________________

Ημερομηνία μαρκαρίσματος Φύλλο Στάδιο ανάπτυξης Αριθμός ετικέταςίίβο)
05/03/2001 Αρσενικό Ενήλικο Κ036
09/03/2001 Αρσενικό Ενήλικο Κ035
10/03/2001 Θηλυκό Ενήλικο Κ099
15/03/2001 Θηλυκό Ενήλικο Κ045
17/03/2001 Θηλυκό Ενήλικο Κ024
17/03/2001 Αρσενικό Ενήλικο Κ043

 

Οι παραπάνω πληροφορίες συγκεντρώθηκαν από ξεχωριστούς ερευνητές σε διάρκεια πολλών χρόνων και αποδεικνύουν την παρουσία μόνιμου πληθυσμού της θαλάσσιας χελώνας (Corettacoretta)στη λιμνοθάλασσα Κουτάβου.

Η θαλάσσια χελώνα (Carettacoretta)βρίσκεται στην κατηγορία των ειδών Υπό Απειλή Εξαφάνισης (με υψηλό δείκτη κινδύνου εξαφάνισης στην άγρια φύση στο άμεσο μέλλον) σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (IUCN). Οι κύριοι ανθρωπογενείς παράγοντες απειλής που επηρεάζουν τα θαλάσσια λημέρια των χελωνών περιλαμβάνουν τον τουρισμό και τις δραστηριότητες αναψυχής (Μαργαρπούλης Δ. κ συνεργάτες, 2003). Η προστασία των περιοχών διατροφής των θαλάσσιων χελωνών είναι σπουδαία για την ανάκαμψη του είδους τους.

Η σημασία της Κεφαλονιάς ως περιβάλλον φιλοξενίας της θαλάσσιας χελώνας βρίσκεται όχι μόνο στο ότι παρέχει μέρη για αναπαραγωγή αλλά επίσης στις περιοχές θήρεύσης που προσφέρει. Η αφθονία τροφής και τα ήσυχα νερά σε όλη την διάρκεια του χρόνου στη λιμνοθάλασσα Κουτάβου καθιστούν αυτό το σημείο ένα από τα σημαντικότερα στέκια διατροφής και αναπαραγωγής του νησιού για τις θαλάσσιες χελώνες{Corettacaretta)και σπίτι για τον μόνιμο πληθυσμό τους.

Αξιολόγηση ερευνητικών στοιχείων

LuciaBemardosConception,

Βιολόγος του Συλλόγου Κατελειού (2013 – 2014)