Πιστοποιήθηκε ως φορέας υποδοχής εθελοντών ο φορέας του Αίνου

Φορέας Διαχείρισης Αίνου

Φορέας Διαχείρισης Αίνου.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, στο πλαίσιο των εθελοντικών δράσεων που αναπτύσσει, συμμετέχει στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (European Voluntary Service – EVS), καθώς κατόπιν αιτήσεως που κατέθεσε, έλαβε στις 25.02.2012 τη σχετική πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πλέον μπορεί να λειτουργήσει ως Φορέας Υποδοχής εθελοντών και ως Συντονιστής Φορέας του προγράμματος.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου είναι ένας από τους 76 πιστοποιημένους φορείς της EVS στην Ελλάδα και ο πρώτος Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που συμμετέχει σε αυτήν. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ενημερωθεί και η επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα με τις σχετικές πληροφορίες (αιτήσεις για ενδιαφερομένους κ.λπ.)

Η EVS αποτελεί δράση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Νέα Γενιά σε Δράση” που σκοπό έχει να υποστηρίξει την συμμετοχή των νέων σε διάφορες μορφές εθελοντικών δράσεων, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δίδει τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας 18-30 ετών να προσφέρουν εθελοντική εργασία για περίοδο έως και 12 μηνών, σε διαφορετική χώρα από τη χώρα διαμονής τους, με στόχο την ανάπτυξη της αλληλεγγύης και την προαγωγή της ιδιότητας του ενεργού πολίτη και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων. Το πρόγραμμα προβλέπει και την οικονομική υποστήριξη των εθελοντών χωρίς ουσιαστική επιβάρυνση του Φορέα Διαχείρισης.

Η συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στην EVS ως Συντονιστής Φορέας διευρύνει τις δράσεις του και συμβάλει στην επίτευξη των διαχειριστικών του στόχων.

Η πιστοποίηση του ως Φορέας Υποδοχής είναι πολύ σημαντική στο πλαίσιο των εθελοντικών του δράσεων, καθώς δίνεται η δυνατότητα οργανωμένης συμμετοχής νέων από το εξωτερικό, με σκοπό αυτοί να γνωρίσουν τον Εθνικό Δρυμό Αίνου και να συμβάλλουν στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του, συμμετέχοντας σε δράσεις του Φορέα, σύμφωνα με συγκεκριμένο προγραμματισμό που κατετέθη με την αίτηση υποψηφιότητας.

Εκτιμάται ότι μέσα από την πλούσια εμπειρία που θα αποκτήσουν, οι εθελοντές της EVS, μεταξύ των άλλων, θα λειτουργήσουν στις χώρες τους και ως φορείς ανάδειξης και διαφήμισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου.