Ρεκόρ Γεννήσεων των Θαλασσίων Χελωνών στην παραλία της Μούντας

Θαλάσσια Χελώνα

Θαλάσσια Χελώνα

Ρεκόρ γεννήσεων αυγών θαλάσσιας χελώνας κατέγραψε φέτος ο Σύλλογος Κατελειού σε ένα από τα μεγαλύτερης διαρκείας (1984-2013) ερευνητικά προγράμματα της Μεσογείου για την Caretta caretta που έχει αναλάβει στην Κεφαλονιά από το 1999.

Στους συγκριτικούς πίνακες της ετήσιας συλλογής των ερευνητικών δεδομένων ξεπεράστηκε για πρώτη φορά μετά από 27 ολόκληρα χρόνια ο μεγαλύτερος καταγεγραμμένος αριθμός φωλιών (84 φωλιές το 1986) στην Μούντα την σημαντικότερη παραλία αναπαραγωγής στην Κεφαλονιά.

Εξίσου σημαντικό είναι το ότι οι καταγεγραμμένες μαρκαρισμένες χελώνες (42) ξεπέρασαν εφέτος κατά πολύ τον αντίστοιχο αριθμό (36) του έτους 1986, ενώ η προσέλευση τους για ωοτοκία συνεχίζεται.

Η μεγάλη προσέλευση θαλασσίων χελωνών για να γεννήσουν στην Μούντα από νωρίς τον Μάιο όπου και καταγράφηκε η πρώτη φωλιά του έτους ( 19-05-2013) σχετίζεται με τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες , που επικρατούν γενικότερα στις ακτές αναπαραγωγής της Caretta caretta στην θαλάσσια περιοχή του Ιονίου.

Διαγράμματα

Birth Records marine turtle eggs recorded this year in one of the more durable (1984-2013) research programs in the Mediterranean for the Caretta caretta undertaken in Kefalonia since 1999 by the Katelios Group. In comparative tables of the annual gathering of research data by recording the current nest surpassed after 27 years the largest reported number of nests (84 nests in 1986) in the Mοunda most important nesting beach in Kefalonia.

Equally important is that the recorded marked turtles (42) this year by far exceeded the corresponding number (36) of the year 1986, while the turnout for spawning continues. The large influx of sea turtles to nest in Mοunda early May where recorded the first nest of the year (19-05-2013) associated with the favorable weather conditions that generally prevail on the shores reproduction of Caretta caretta sea areas of the Ionian .

Διαγράμματα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΗΣ

email