Πιστοποίηση καταλληλότητας για τα Τουριστικά καταλύματα

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ιδιοκτήτες Τουριστικών Καταλυμάτων να φροντίσουν για την πιστοποίηση καταλληλότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων τους από την Υ.Α.Σ  υπηρεσία αποκατάστασης σεισμοπλήκτων.

Για την ΟΕΕΔΔΚΙ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΑΤΣΑΡΟΥ           Τ. ΜΑΡΚΑΤΟΥ

email