Η έλξη του Ποσειδώνα στο Ιόνιο Κέντρο τεχνών και πολιτισμού

Η έλξη του Ποσειδώνα στο Ιόνιο Κέντρο τεχνών και πολιτισμού

Η έλξη του Ποσειδώνα στο Ιόνιο Κέντρο τεχνών και πολιτισμού

Η έλξη του Ποσειδώνα στο Ιόνιο Κέντρο τεχνών και πολιτισμού

Έναρξη 6 Σεπτέμβρη 2013 ώρα 19.30

Εκθεσιακός Χώρος Ιονίου Κέντρου Τεχνών και Πολιτισμού

Διεθνής Αναγγελία Παρουσίασης

Aυγούστου 12 , 2013   WSU MUSEUM OF ART-PULLMAN, WASHINGTON

Σεπτέμβρη  6, 2013 IONIO KENTΡΟ ΤΕΧΝΩΝ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –συνεργασία με ΝΟΑ –ΝΟΚΙ -KEFALONIA,GREECE

Oκτώβρης  2013 CAIRO ,EGYPT. . . . .International on going 2013-14-15 project

Επιστήμονες – Πανεπιστήμια:

Max Kazemzadech – Washington DC, Reza Safavi- Seattle,Joe Hicks-WashingtonDC, Haytham Nawar  – Cairo,Adnan Naseem-Dallas,Manoutch Kazemzadeh, Washington DC, Mark Kazemzadeh, Washington DC,Lauren Alexander , Amsterdam,Ghalia Elsrakbi , Amsterdam,Stavros Didakis ,Greece, Crete island,

Συνεργαζόμενα Iδρύματα : ΝΟΑ Kefalonia , NOKI Kefalonia , Jay Beck, Zengin, Princess Powers, Cavon Ahangarzadeh.

Ionion Center for the Arts and Culture,Metaxata 28100,Kefalonia,Greece

Πληροφορίες –επικοινωνία : t/f: 2671041126- www.ionionartscenter.gr, http://www.maxkazemzadeh.com/Poseidon-info [at] ionionartscenter [dot] gr

Opening September 6th 2013, 19.30

Εxhibition Hall of the Ionion Center for the Arts and Culture

International Announcement

August 12 , 2013   WSU MUSEUM OF ART-PULLMAN, WASHINGTON

September  6, 2013 IONION CENTER FOR THE ARTS AND CULTURE –NOA, NOKI ,ISLAND KEFALONIA,GREECE

October  2013 CAIRO ,EGYPT. . . . . .International on going accepting participations 2013-2014 -2015 project

Scientists-Artists-Institutions

Max Kazemzadech – Washington DC, Reza Safavi- Seattle,Joe Hicks-WashingtonDC, Haytham Nawar  – Cairo,Adnan Naseem-Dallas,Manoutch Kazemzadeh, Washington DC, Mark Kazemzadeh, Washington DC,Lauren Alexander , Amsterdam,Ghalia Elsrakbi , Amsterdam,Stavros Didakis , Greece, Crete island,

Institutions-Factors – Collaborating : ΝΟΑ Kefalonia , NOKI Kefalonia , Jay Beck, Zengin, Princess Powers, Cavon Ahangarzadeh.

Ionion Center for the Arts and Culture,Metaxata 28100,Kefalonia,Greece

Η έλξη του Ποσειδώνα στο Ιόνιο Κέντρο τεχνών και πολιτισμού

Η έλξη του Ποσειδώνα στο Ιόνιο Κέντρο τεχνών και πολιτισμού

Πληροφορίες –επικοινωνία : t/f: 2671041126- www.ionionartscenter.gr, http://www.maxkazemzadeh.com/Poseidon-info [at] ionionartscenter [dot] gr

email