Οικονομοτεχνική μελέτη για τη σύσταση του Επτανησιακού Ιδρύματος για τη Μουσική και τον Πολιτισμό

 Ειρήνη Στεφάτου

Η Ειρήνη Στεφάτου.

Την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου, για την υλοποίηση της οικονομοτεχνικής μελέτης, προϋπολογισμού 10.000,00€, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες σύστασης του Επτανησιακού Ιδρύματος για τη Μουσική και τον Πολιτισμό, ζητεί η Περιφερειακή Σύμβουλος, Ειρήνη Στεφάτου.

Το θέμα έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα συνεδριάσει στο Αργοστόλι, την Κυριακή 1 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του κ. Στεφάτου, είχε αποδεχθεί σε πρόσφατη συνεδρίαση τη σύσταση Επτανησιακού Ιδρύματος για την Μουσική και τον Πολιτισμό και είχε προτείνει να επανέλθει το θέμα, εφόσον συνταχθεί η απαραίτητη οικονομοτεχνική μελέτη.

«Η εν λόγω οικονομοτεχνική μελέτη», σημειώνει η κ. Στεφάτου, «συνιστά βασική προϋπόθεση για τη σύσταση του ιδρύματος καθώς επίκειται να καταδείξει  το τεχνικό και οικονομικό πλαίσιο που θα διέπει την δημιουργία και την λειτουργία του.

Το εν λόγω ίδρυμα,  αποτελεί την πλέον ευέλικτη μορφή κοινού φορέα, βάσει των νομικών δεσμεύσεων που διέπουν τη λειτουργία των δομών της περιφέρειας. Θα έχει στόχο τη διατήρηση, αξιοποίηση και ανάδειξη της επτανησιακής μουσικής μας παράδοσης, στη βάση ανάπτυξης και ενίσχυσης όλων εκείνων των γνωρισμάτων που διαμορφώνουν την κοινή  μουσική μας  παιδεία προάγοντας την ενότητα και αναδεικνύοντας τον πολιτισμό μας και επάγοντας την έλευση επισκεπτών στα νησιά μας».

Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam