Ο Α/ρχης για το σταμάτημα των ανασκαφών στην Ιθάκη

Αρχαιολογικός χώρος

Αρχαιολογικός χώρος

Επιστολή προς τον Υπουργό Πολιτισμού κο Π. Παναγιωτόπουλο έστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης κος Σ. Κουρής.

Με την επιστολή αυτή ο Αντιπεριφερειάρχης στηρίζει απόλυτα την επιστολή των φορέων της Ιθάκης που αντιδρούν στην παύση των αρχαιολογικών ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Αθανασίου- Σχολής Ομήρου της Ιθάκης.

Ακολουθεί η επιστολή:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε συνεχεία της πολλαπλής επικοινωνίας μας με τους αρμοδίους των υπηρεσιών σας, για το ζήτημα των αρχαιολογικών ανασκαφών στην περιοχή της Ιθάκης και με γνώμονα την επιβεβαίωση σχετικής πληροφόρησής μας από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Εφορίας Αρχαιοτήτων στα Νησιά μας στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) απέρριψε την αίτηση της Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αρχαιολόγου κ. Κοντορλή για συνέχιση των ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Αθανασίου- Σχολής Ομήρου της Ιθάκης, οφείλουμε να σας καταθέσουμε την άποψή και τον προβληματισμό μας.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ο Περιφερειάρχης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος Σπύρου και εμείς ως Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, μέσω εμού στηρίζουμε απόλυτα τις θέσεις τις οποίες εξέφρασαν με σχετική επιστολή τους οι Φορείς της Ιθάκης, με την οποία αντιδρούν στην παύση των ανασκαφών, μια πρακτική η οποία ακυρώνει και καθιστά αδιέξοδη μια προσπάθεια ετών σπαταλώντας δημόσιους πόρους πολύ-επίπεδα.

Ήδη έχουμε εντάξει το έργο στο τεχνικό πρόγραμμά μας, διαθέτουμε την υπογεγραμμένη τριμερή Προγραμματική Σύμβαση και την χρηματοδότηση που αφορά στην περαίωση του έργου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, -ως ορίζουν οι συμβατικές του υποχρεώσεις.

Άλλωστε το εν λόγω ζήτημα μας έχει ήδη απασχολήσει ήδη επί μακρόν, εγείροντας αντιδράσεις και διαμαρτυρίες, πολλών δε όταν αφορά σε μια περιοχή όπως η Ιθάκη όπου ήδη αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων λόγω της νησιωτικότητας και της απομόνωσής της και έχει δεχτεί σωρεία πληγμάτων από τις γενικότερες επιπτώσεις της κρίσεως και των εφαρμοσθέντων μέτρων αντιμετώπισής της.

Ειδικά ο πολιτισμός, όπως θεμελιώνεται και διαμορφώνεται μέσα από τον ιστορικό και αρχαιολογικό πλούτο του νησιού, συνιστά εχέγγυο ανάπτυξης και ευημερίας το οποίο οφείλουμε να στηρίξουμε και ενισχύσουμε.

Με γνώμονα τα παραπάνω προσβλέπουμε στην ευαισθησία σας και την άμεση παρέμβαση σας και παρακαλούμε ιδιαιτέρως όπως δοθεί η έγκρισή σας, για την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.»

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

email