Ο Jan Van Bergen στο Ιόνιο Κέντρο Τεχνών & Πολιτισμού

Ιόνιο ΚέντροΤεχνών και Πολιτισμού

Ιόνιο ΚέντροΤεχνών και Πολιτισμού.

“Σήμερα ο κόσμος είναι ένα μεγάλο χωριό με πολλές διαφορετικές γειτονιές. Ποτέ στο παρελθόν δεν ήμασταν με τόσο πολλούς σε αυτόν τον κόσμο που έχει τόσες δυνατότητες επικοινωνίας. Εν τούτοις ακόμα δεν ζούμε μαζί, ζούμε απλά ο ένας δίπλα στο άλλο. Όλοι προσκολλημένοι ‘’στον πλανήτη ΕΓΩ”.”

www.javabe.be

Today the world is one big village with many different neighborhoods. Never before we were with so many in this world and had so many possibilities to communicate. Still we are not living together but next to each other. All obsessed with “planet EGO”.

Επίσημη Παρουσίαση Έργου

Παρασκευή 6 Σεπτέμβρη 2013, ώρα 19.30

Ιόνιο Κέντρο Τεχνών & Πολιτισμού

Μεταξάτα Λειβαθούς, Κεφαλονιά

Είσοδος ελεύθερη

Ionion Center for the Arts and Culture,Metaxata 28100,Kefalonia,Greece

Πληροφορίες –επικοινωνία : t/f: 26710 41126

JAN VAN BERGEN short statement:

Javabe is short for Jan van Bergen, a multidisciplinary artist from Antwerp, Belgium.

Most of the work has a social, cultural or scientific relevance.

Today the world is one big village with many different neighborhoods. Never before we were with so many in this world and had so many possibilities to communicate. Still we are not living together but next to each other. All obsessed with “planet EGO”.

In an attempt to be and stay positive Javabe makes registrations and exports this world into future worlds.

“avant-garde / en-garde / qui vive”

www.javabe.be

Javabe είναι συντομογραφία αντί του ( πλήρους ονόματος) Jan van Bergen, ενός καλλιτέχνη με πολυδιάστατο έργο και καταγωγή από την Αμβέρσα, Βέλγιο.

Το μεγαλύτερο μέρος του έργου του έχει κοινωνική, πολιτιστική ή επιστημονική επαγωγή.

Σήμερα ο κόσμος είναι ένα μεγάλο χωριό με πολλές διαφορετικές γειτονιές. Ποτέ στο παρελθόν δεν ήμασταν τόσοι πολλοί σε αυτόν τον κόσμο που έχει τόσες πολλές δυνατότητες επικοινωνίας. Εν τούτοις ακόμα δεν ζούμε μαζί, ζούμε απλά ο ένας δίπλα στο άλλο. Όλοι επιμένουν να είναι προσκολλημένοι ‘’στον πλανήτη ΕΓΩ”.

Σε μια προσπάθεια να είναι και να παραμείνει θετικός ο Javabe κάνει (καλλιτεχνικές) καταγραφές και αναγάγει αυτό τον κόσμο σε μελλοντικούς κόσμους.

“avant-garde / en-garde / qui vive”

www.javabe.be