Ποιοι (η δεν) θέλουν να συνεχιστούν οι ανασκαφές στα Tζαννάτα Κεφαλληνίας;

Ανασκαφές στα Τζαννάτα

Ανασκαφές στα Τζαννάτα

Το 2011 ο Δρ Αντώνης Βασιλάκης, τότε τοποθετημένος Έφορος Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας-Ιθάκης & Ζακύνθου, ανέλαβε ένα σημαντικό ερευνητικό ανασκαφικό και έργο στον Πορο της Κεφαλληνίας, το όποιο συνεχίστηκε και το επόμενο διάστημα, μετά την αποχώρηση του από την υπηρεσία. Στα δυο αυτά χρόνια αποκαλύφθηκε στη θέση Ρίζα του οικισμού Τζαννάτων ένα ελλειψοειδές μέγαρο της μέσης μυκηναϊκής και ύστερης μυκηναϊκής περιόδου (ΥΕ ΙΙ-ΥΕ ΙΙΙ, 1500-1300 π. Χ.), που ανήκει σε άγνωστο μεχρι τώρα εκτεταμένο οικιστικό κέντρο.

Η ανακάλυψη του μεγάρου αυτού, πολύ κοντά στον σύγχρονο του μνημειώδη θολωτό μυκηναϊκό τάφο, που ανασκάφτηκε το 1992, ανοίγει νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Κεφαλληνίας/Ιθάκης και όλης της μέσης Δυτικής Ελλάδας στην κρίσιμη υστεροελλαδική-μυκηναϊκή περίοδο, για την οποία υπάρχουν πολλά αρχαιολογικά και ιστορικά κενά, ενώ δίνει ικανοποιητική λύση στο, άλυτο μεχρι σήμερα, πρόβλημα της έδρας του Οδυσσεα, άνακτα των Κεφαλλήνων κατά τον Τρωικό πόλεμο.

Ένα ερώτημα θέτει πλέον  ο κ. Βαιλάκης 

ΠΟΙΟΙ (ή ΔΕΝ) ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΑ ΤΖΑΝΝΑΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ;

Κάθε απάντηση δεκτή -αρκεί να είναι τεκμηριωμένη με επιχειρήματα κάθε είδους,

με πράξεις που (η δεν) έγιναν την κατάλληλη ωρα

με ονόματα οσων (η δεν) έχουν εμπλακεί

και προπαντός οχι με συσκότιση προθέσεων και απόκρυψη γεγονότων!!!!

Και μια (η μη) δέσμευση από τη μέλλουσα να εκλεγεί περιφερειακή και δημοτική αρχή!

email