Πραγματοποιήθηκε η τηλεδιάσκεψη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια ιονίων νήσων

Περιφέρεια ιονίων νήσων.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, τηλεδιάσκεψη στην ΠΙΝ, με αντικείμενο την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας.

Πρόκειται για μια διαδικασία που αφορά στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης του Ε.Π και πιο συγκεκριμένα στην εξειδίκευση του Στρατηγικού Σχεδιασμού, δηλαδή του μέρους του Ε.Π , όπου πραγματοποιείται η λεπτομερής καταγραφή των προτεινόμενων έργων από πλευράς Υπηρεσιών ΠΙΝ.

Στο πλαίσιο της σημερινής τηλεδιάσκεψης δόθηκαν σαφείς οδηγίες προς τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, για επιτάχυνση στην υποβολή προτάσεων για έργα και δράσεις που θα ενσωματωθούν στο Στρατηγικό Σχεδιασμό.

Παράλληλα, από την πλευρά της συμβουλευτικής εταιρείας REMACO η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση του Ε.Π, δόθηκαν λεπτομερείς εξηγήσεις για το περιεχόμενο που θα πρέπει να έχουν, καθώς και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι προτάσεις από τις Υπηρεσίες. Βασικό κριτήριο για την ένταξή των προτάσεων στο ΕΠ είναι ο βαθμός ωριμότητάς τους, δηλαδή η δυνατότητα υλοποίησής τους.

Η καταγραφή των έργων είναι άκρως απαραίτητη έτσι ώστε να επιτευχθεί ο αντικειμενικός σκοπός του ΕΠ, δηλαδή η δημιουργία μιας δομής ιεράρχησης και κατηγοριοποίησης των έργων και δράσεων της Περιφέρειας. Η υλοποίηση αυτού του σκοπού θα επιτρέψει στην Περιφέρεια να βελτιστοποιήσει τον προγραμματισμό των έργων και δράσεών της, καθώς και την παρακολούθηση αυτών. Επιπλέον, θα συνεισφέρει σημαντικά στην απόκτηση μακροπρόθεσμου σχεδιασμού προς την εξυπηρέτηση ενός κεντρικού καθοδηγητικού οράματος που θα διαπνέει τη συνολική λειτουργία της Περιφέρειας.

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam