Προγράμματα VOUCHER για ΤΕΙ ΑΕΙ

VOUCHER

VOUCHER

Καλούνται όλοι οι επιτυχόντες των προγραμμάτων Voucher αποφοίτων  TEI-AEI να προσκομίσουν μέχρι την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015 τα δικαιολογητικά τους σε ΚΕΚ της επιλογής  τους ώστε   να προλάβουν τις ενάρξεις των προγραμμάτων στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν το εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή σε tablet.

É.: 26710 29151    Ê: 26710 29152

e-mail: ekek-kef [at] otenet [dot] gr

web:    www.kefalonia.eu/ekek

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  

EKEK

Το περιφερειακό ΚΕΚ«ΕΚΕΚ ΤΑΚ-Ι Α.Ε.»  θέλει να εκφράσει τις ευχαριστίες του στον  αντιπεριφερειάρχη κ.  Παναγή Δρακουλόγκωνα για την άμεση ανταπόκριση και την προσωπική του ενασχόληση ώστε να υλοποιηθεί  η  τσιμεντόστρωση και το εξωτερικό βάψιμο  του  ΚΕΚ μέσα στην περίοδο του ΠΑΣΧΑ.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΓΕΩΡΓ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ

email