Προμήθεια 6 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β. στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ασθενοφόρο

Ασθενοφόρο (Πηγή φωτογραφίας:kala-nea.gr)

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη του για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί στο Υποέργο “Προμήθεια 6 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β. στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων”, συνολικού προϋπολογισμού 420.000 ευρώ.

Το υποέργο αυτό έχει ενταχθεί στον άξονα Προτεραιότητας: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ιονίων Νήσων, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam