Προμήθεια ασθενοφόρων και Κινητών Μονάδων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ασθενοφόρο

Ασθενοφόρο

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, υπέγραψε την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» της Πράξης: «Προμήθεια ασθενοφόρων και Κινητών Μονάδων για τις ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β. στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 655.000 ευρώ.

Επίσης από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοινώθηκε  και η Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Ιονίων Νήσων

Πιο συγκεκριμένα:

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, υπέγραψε τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τα Σχέδια Σύμβασης τεσσάρων Υποέργων της Πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Ιονίων Νήσων».

Α. Υποέργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής», συνολικού προϋπολογισμού 319.915,74 ευρώ.

Β. Υποέργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων γυμναστικής», συνολικού προϋπολογισμού 116.859,84 ευρώ.

Γ. Υποέργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίου αυτόνομης διαβίωσης», συνολικού προϋπολογισμού 63.894,81 ευρώ.

Δ. Υποέργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού για παιδιά με κινητικά προβλήματα», συνολικού προϋπολογισμού 182.204,82 ευρώ.

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaToday Team