Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης Φοιτητών

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 8/3/2013 και ώρα 14:00 ψηφίστηκε το παρακάτω πλαίσιο:

  • Να μην κλείσει κανένα Τμήμα, Σχολή και Ίδρυμα.
  • Άμεση απόσυρση του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ».
  • Να μην περάσει η απαξίωση των πτυχίων.
  • Δημόσια, δωρεάν και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για όλους.
  • Ανώτατη εκπαίδευση χωρίς διαχωρισμούς ανάμεσα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Βάσει αυτού του πλαισίου, η Φοιτητική Κοινότητα των τμημάτων της Κεφαλονιάς αποφάσισε:

  • Ως κέντρο λήψεως αποφάσεων και κινητοποιήσεων των Φοιτητών, ορίζεται ο χώρος του ΤΕΙ.
  • Διαρκή επικοινωνία με όλα τα τμήματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, για κοινές δράσεις καθώς και με όλα τα τμήματα στην Ελλάδα που πλήττονται με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»
  • Ορισμός  εξαμελούς επιτροπής συνεννόησης και επαφής με τους εκπροσώπους των συλλόγων, των κινημάτων και λοιπών φορέων και οργάνων πολιτών της Κεφαλονιάς.
  • Να συνεχιστούν οι πιέσεις καταβολής των παραιτήσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Αναπληρωτών μελών του.
email