Ρυθμίσεις κυκλοφορίας για το Καρναβάλι του Πόρου

Καρναβάλι Πόρου

Καρναβάλι Πόρου

Έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/99 (57/Α΄) « Περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542 / 2007 ( ΦΕΚ 50/Α΄) σε συνδυασμό με Ν. 3904/10.

β) Το υπ’ αριθ. 25 από 05-03-2013 έγγραφο του Δήμου Κεφαλληνίας / Δ.Ε ΕΛΕΙΟΥ –ΠΡΟΝΝΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

την λήψη των κατωτέρω μέτρων κυκλοφορίας, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή πολιτιστικής εκδήλωσης στα πλαίσια των εορτών Απόκρεω (παρέλαση αρμάτων) η οποία θα πραγματοποιηθεί την 10-3-2013 εντός του οικισμού Πόρου Κεφ-νίας:

1ον.- Απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία παντός είδους οχημάτων και η στάση – στάθμευση την 10-3-2013 ημέρα Κυριακή και κατά τις ώρες 12.00΄ – 18.30΄ στις κατωτέρω οδούς:

Κεντρική οδός Γερ. Μεταξά από την συμβολή της με την οδό 25η Μαρτίου (θέση Παιδικής Χαράς) έως την συμβολή της με την οδό Αλ. Παπάγου (ξενοδοχείο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»).

2ον.- Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών (περιφερειακής και οδού Αθηνάς) με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος ΕΛΕΙΟΥ – ΠΡΟΝΝΩΝ.

3ον.- Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται για την μεν στάση και στάθμευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4 ,5 και 34 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/Α΄) για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542 / 2007 (ΦΕΚ 50/Α΄) σε συνδυασμό με Ν. 3904/10 «Κ.Ο.Κ.».-