Σάμη: Δέρμα από φίδι 3,5 μέτρων

Από τα παράξενα της Κεφαλονιάς ! “Δέρμα απο Φίδι 3,60 μ. μήκος και 32 πόντους πλάτος , βρέθηκε σήμερα στον κάμπο της Σάμης , στο χείμαρρο που κατεβαίνει απο τον Αινο.

Δέρμα από φίδι 3,5 μέτρων

Δέρμα από φίδι 3,5 μέτρων

Δέρμα από φίδι 3,5 μέτρων

Δέρμα από φίδι 3,5 μέτρων

email