Σεμινάρια για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στα τοπικά νησιωτικά προϊόντα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Την Παρασκευή 7 Μαρτίου σε Ληξούρι και Ζάκυνθο και το Σάββατο 8 Μαρτίου στη Λευκάδα ξεκινούν τα Σεμινάρια του Γ΄ Κύκλου της Δράσης Διά Βίου Μάθηση για την Προώθηση της Επιχειρηματικότητας και την Αύξηση της Προστιθέμενης Αξίας στα Τοπικά Νησιωτικά Προϊόντα και Υπηρεσίες, τα οποία διοργανώνονται από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Τα Σεμινάρια θα διεξαχθούν στις κατά τόπους εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και η διάρκειά τους είναι από 7-8 έως 9 και από 14 έως 16 Μαρτίου 2014.

Αφίσα Επιχειρηματικότητα Γ Κύκλος-low

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Κεφαλονιά, 7-9 & 14-16 Μαρτίου 2014

Αίθουσες ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (πρώην ΒΕΣ), Ληξούρ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 Μαρτίου 2014

15:00-16:00                 Ορισμός, αρχές, στατιστικά της Βιολογικής Γεωργίας – Γεωργία με Ελληνική ταυτότητα (Ζήσιμος Λυκούδης)

16:00-17:00                 Πιστοποιημένη ταυτότητα και ποιότητα – Διατροφική ασφάλεια, Ποιότητα και Υγεία [Α΄] (Ζήσιμος Λυκούδης)

17:15-18:15                 Πιστοποιημένη ταυτότητα και ποιότητα – Διατροφική ασφάλεια, Ποιότητα και Υγεία [Β΄] (Ζήσιμος Λυκούδης)

18:15-19:15                 Το νέο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης: υψηλή αξία, ποιότητα και ταυτότητα προϊόντων [Α΄] (Ζήσιμος Λυκούδης)

19:15-20:15                 Το νέο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης: υψηλή αξία, ποιότητα και ταυτότητα προϊόντων [Β΄] (Ζήσιμος Λυκούδης

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 Μαρτίου 2014

09:00-10:00                 Τοπικό και Περιφερειακό προϊόν. Διατροφικά πρότυπα και διατροφικός πολιτισμός – Τα καλάθια των προϊόντων των Ιονίων Νήσων [Α΄] (Ζήσιμος Λυκούδης)

10:00-11:00                 Τοπικό και Περιφερειακό προϊόν. Διατροφικά πρότυπα και διατροφικός πολιτισμός – Τα καλάθια των προϊόντων των Ιονίων Νήσων [Β΄] (Ζήσιμος Λυκούδης)

11:15-12:15                 Εθνικά και Περιφερειακά σήματα «brand name» για την Ελληνικότητα της γεωργίας (Ζήσιμος Λυκούδης)

12:15-13:15                 Επεξεργασία, Μεταποίηση και Ενέργειες Αύξησης Προστιθέμενης Αξίας στα προϊόντα της Βιολογικής Γεωργίας – Επεξεργασία τροφίμων [Α΄] (Ζήσιμος Λυκούδης)

13:30-14:30                 Επεξεργασία, Μεταποίηση και Ενέργειες Αύξησης Προστιθέμενης Αξίας στα προϊόντα της Βιολογικής Γεωργίας – Επεξεργασία τροφίμων [Β΄] (Ζήσιμος Λυκούδης)

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 Μαρτίου 2014

09:00-10:00                 Πιστοποίηση στη Βιολογική Γεωργία [Α΄] (Ζήσιμος Λυκούδης)

10:00-11:00                 Πιστοποίηση στη Βιολογική Γεωργία [Β΄] (Ζήσιμος Λυκούδης)

11:15-12:15                 Μελέτη περίπτωσης (case study) επιχειρησιακού σχεδιασμού παραγωγής και προώθησης βιολογικού προϊόντος και τροφίμου (Ζήσιμος Λυκούδης)

12:15-13:15                 Χρήση του Διαδικτύου ως μέσο πληροφόρησης για τις εξελίξεις στη Βιολογική Γεωργία, αλλά και ως εργαλείο μάρκετινγκ για την προώθηση προϊόντων της – Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών [Α΄] (Αγησίλαος Κονιδάρης)

13:15-14:15                 Χρήση του Διαδικτύου ως μέσο πληροφόρησης για τις εξελίξεις στη Βιολογική Γεωργία, αλλά και ως εργαλείο μάρκετινγκ για την προώθηση προϊόντων της – Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών [Β΄] (Αγησίλαος Κονιδάρης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 Μαρτίου 2014

15:00-16:00                 Σύνδεση έρευνας με τις τοπικές αγορές – Προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα [Α΄] (Χρήστος Φώης)

16:00-17:00                 Σύνδεση έρευνας με τις τοπικές αγορές – Προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα [Β΄] (Χρήστος Φώης)

17:15-18:15                 Επιχειρηματικότητα και Βιολογική Γεωργία – Επιχειρηματικότητα και καινοτομία – Επιχειρηματικότητα και νησιωτική κουλτούρα [Α΄] (Χρήστος Φώης)

18:15-19:15                 Επιχειρηματικότητα και Βιολογική Γεωργία – Επιχειρηματικότητα και καινοτομία – Επιχειρηματικότητα και νησιωτική κουλτούρα [Β΄] (Χρήστος Φώης)

19:15-20:15                 Μάρκετινγκ Βιολογικών Προϊόντων και Τροφίμων – Οργάνωση  και Διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων [Α΄] (Χρήστος Φώης

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 Μαρτίου 2014

09:00-10:00                 Μάρκετινγκ Βιολογικών Προϊόντων και Τροφίμων – Οργάνωση  και Διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων [Β΄] (Χρήστος Φώης)

10:00-11:00                 Μάρκετινγκ Βιολογικών Προϊόντων και Τροφίμων – Οργάνωση  και Διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων [Γ΄] (Χρήστος Φώης)

11:15-12:15                 Ιδιαίτερος τουρισμός (οικο/αγροτουρισμός) – ΤΠΕ στον τομέα του τουρισμού [Α΄] (Χρήστος Φώης)

12:15-13:15                 Ιδιαίτερος τουρισμός (οικο/αγροτουρισμός) – ΤΠΕ στον τομέα του τουρισμού [Β΄] (Χρήστος Φώης

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Μαρτίου 2014

09:00-10:00                 Πράσινη επιχειρηματικότητα [Α΄] (Χρήστος Φώης)

10:00-11:00                 Πράσινη επιχειρηματικότητα [Β΄] (Χρήστος Φώης)

11:15-12:15                 Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων – Αειφόρος ανάπτυξη στη νησιωτική Ελλάδα [Α΄] (Χρήστος Φώης)

12:15-13:15                 Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων – Αειφόρος ανάπτυξη στη νησιωτική Ελλάδα [Β΄] (Χρήστος Φώης)

13:15-14:15                 Διενέργεια συζητήσεων, κατάθεση προβληματισμών, παρατηρήσεων και συμπερασμάτων (Αγησίλαος Κονιδάρης)

14:15-15:15                 Απονομή βεβαιώσεων και κλείσιμο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου (Αγησίλαος Κονιδάρης)

email