Σήμερα η Ανοιχτή Συζήτηση για το Καφενείο της Καμπάνας

Το ρολόι της Καμπάνας

Το ρολόι της Καμπάνας

Η Πρωτοβουλία για τη Στήριξη της Καμπάνας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε ανοιχτή συζήτηση – σήμερα Σάββατο και ώρα 11:00 στην Πλατεία Καμπάνας – με στόχο:

α) Τη συγκεκριμενοποίηση των αιτημάτων μας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 3/6 (6:30μμ στο Θέατρο Κέφαλος),

β) Την κατάθεση δημιουργικών προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του Καφενείου της Καμπάνας.

Σκοπός της συνάντησης είναι η οργάνωση συγκεκριμένων δράσεων, παρεμβάσεων και κινήσεων ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ στήριξης των ατόμων που εργάζονται στο πλαίσιο του ΚΟΙΣΠΕ ΡΟΤΑ και της κοινωνικής πολιτικής που αυτός αντιπροσωπεύει, καθώς και αντίστασης στις λογικές εγκατάλειψης, απαξίωσης και αποκλεισμού που οδηγούν στο κλείσιμο της «Καμπάνας».

Η παρουσία σας θα είναι πολύτιμη για τη συνδιαμόρφωση των παραπάνω.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ
Ανοιχτή Συζήτηση για το Καφενείο της Καμπάνας: https://www.facebook.com/events/398570120257869/

Η σελίδα της Πρωτοβουλίας στο FB: https://www.facebook.com/groups/122250884647823/