Στα 293 ευρώ ο μισθός για μερική απασχόληση

Δουλειά

Δουλειά (Πηγή φώτο: sarotiko.blogspot.com)

Στα 255,47 ευρώ μεικτά (για νέο ηλικίας κάτω των 25 ετών) και στα 293,04 ευρώ (για εργαζόμενο πάνω από 25 ετών) «κλειδώνουν» οι πρώτοι – εισαγωγικοί μισθοί για τους μερικώς απασχολούμενους, με τετράωρη εργασία, μετά τις μειώσεις των κατώτατων ορίων της ΕΓΣΣΕ κατά 22% και 32% που ισχύουν αναδρομικά από τις 14 Φεβρουαρίου με βάση την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου και το ν. 4046/2012.

Απάντηση 
Την αναλογική μείωση των μισθών και για τους ευέλικτα απασχολούμενους (με μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία κ.ά.) καθώς και τα νέα όρια των αμοιβών τους προκύπτουν από έγγραφη απάντηση της γενικής γραμματέας του υπουργείου Εργασίας Α. Στρατινάκη σε ερώτημα της ΓΣΕΒΕΕ.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο που δημοσιεύει η «Η»:

  1. Σε εργασιακές σχέσεις που υπάγονται στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ο μισθός και το ημερομίσθιο μπορούν να μειωθούν μέχρι και 22% (για τους εργαζόμενους με ηλικία πάνω από 25 ετών) και μέχρι 32% (για εργαζόμενους με ηλικία κάτω των 25 ετών) μονομερώς με απόφαση του εργοδότη, ενώ λοιπές αποδοχές (π.χ. επιπλέον συμφωνημένος μισθός που καταβαλλόταν πριν από το νέο νόμο) δεν θίγονται.
  2. Η άμεση προσαρμογή στα νέα μειωμένα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, για το τμήμα των αποδοχών που φτάνει έως τα όρια της ΕΓΣΣΕ, δεν προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.
  3. Συμφωνίες που υπολείπονται των νέων μειωμένων κατώτατων μισθών και ημερομισθίων είναι αυτοδικαίως άκυρες ως προς τον όρο αυτό.
  4. «Οι αμοιβές των εργαζομένων με μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, διευθέτηση του χρόνου εργασίας κ.τ.λ. καθορίζονται αναλογικά και κατά περίπτωση με τις αποδοχές πλήρους απασχόλησης και, επομένως, για τις εργασιακές σχέσεις που υπάγονται στην ΕΓΣΣΕ και εφαρμόζεται π.χ. μερική απασχόληση, ισχύουν αναλογικές μειώσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις».

Οι κατώτατοι μισθοί της ΕΓΣΣΕ

Για τετράωρη εργασία
Με βάση τους νέους πίνακες των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων, οι αμοιβές για τους μερικώς απασχολούμενους αντιστοιχούν στο 50% των σχετικών ορίων της ΕΓΣΣΕ και διαμορφώνονται ως εξής:

Εργαζόμενοι ηλικίας πάνω από 25 ετών

  • Για προϋπηρεσία 0-3 ετών, 293,04 ευρώ ο άγαμος και 322,34 ευρώ ο έγγαμος.
  • Για προϋπηρεσία 3-6 ετών, 322,35 ευρώ ο άγαμος και 351,65 ευρώ ο έγγαμος.
  • Για προϋπηρεσία 6-9 ετών, 351,65 ευρώ ο άγαμος και 380,95 ευρώ ο έγγαμος.
  • Για προϋπηρεσία πάνω από 9 έτη, 380,95 ευρώ ο άγαμος και 410,25 ευρώ ο έγγαμος.

Εργαζόμενοι ηλικίας κάτω των 25 ετών

  • Για 0 – 3 έτη προϋπηρεσίας, 255,47 ευρώ ο άγαμος και 281,02 ευρώ ο έγγαμος.
  • Για 3 έτη και πάνω, 281,02 ευρώ ο άγαμος και 306,57 ευρώ ο έγγαμος.
Πηγή άρθρου: imerisia.gr