Σταύρος Κσντονής: Παράνομη και αδιαφανής η δρομολόγηση του “Νήσος Κεφαλονιά”

Σταύρος Κοντονής

Σταύρος Κοντονής

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου

θέμα : «Η παράνομη και αδιαφανής δρομολόγηση πλοίου στην γραμμή Σάμης Κεφαλληνίας-Πάτρας-Ιθάκης- Αργοστολίου-Κυλλήνης-Πόρου Κεφαλληνίας».

Μέχρι πρόσφατα  η παραπάνω δρομολογιακή γραμμή καλυπτόταν από τέσσερα (4) πλοία της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟ Υ• ΚΕΦΑΛΛΗΝIΑΣ τα οποία  κάλυπταν ομαλώς τις ανάγκες όχι μόνο της τουριστικής περιόδου αλλά και της δύσκολης χειμερινής περιόδου.

Μάλιστα, ακόμη και σε δυσχερείς καταστάσεις. όπως η αποδρομολόγηση του πλοίου « Επτάνησος» της εταιρείας «ΣΤΡΙΝΤΖΗΣ» από 1-11-2012, η παραπάνω  Κοινοπραξία κάλυπτε τις ανάγκες της χειμερινής περιόδου. Υπάρχουν  πληροφορίες ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Σας «υποσχέθηκαν ατύπως και παρανόμως υπό συνθήκες αδιαφανείς και αδιευκρίνιστες στην Κοινοπραξία ότι δεν θα δρομολογηθεί αποδρομολογημένο πλοίο υπό οιεσδήποτε προϋποθέσεις ή πλοιοκτησία κατά την επερχόμενη θερινή περίοδο.

Παρά τα παρανόμως «υποσχεθέντα», οι υπηρεσίες του Υπουργείου Σας ενέκριναν την έκτακτη δρομολόγηση του αποδρομολογημένου πλοίου «ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ» από την εταιρεία «ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ LINES Ν.Ε» για την παραπάνω δρομολογιακή γραμμή κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα και μάλιστα αφού η απόφαση δρομολόγησης είχε αναβληθεί κατά την συνεδρίαση του Σ.Α.Σ. της 14-}-2013 λόγω της μη προσκόμισης των αναγκαίων δικαιολογητικών.

Όμως, παρατηρείται το εκπληκτικό για τους ρυθμούς λειτουργίας της ελληνικής διοίκησης να υποβάλλεται η άδεια δρομολόγησης από την «ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ LINES Ν.Ε.» την 4-4 2013 με αρ. πρωτ. 2628 και να «εγκρίνεται την 9-4-2013, δηλαδή πέντε μέρες αργότερα.

Επιπλέον, η άνω εταιρία  φέρεται να μην έχει υποβάλει τα αναγκαία  δικαιολογητικά όπως

α) το πιστοποιητικό ασφαλείας

β) βεβαίωση καταγραφής

γ) βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης και

δ) βεβαίωση NAT.

Η τυχόν απουσία και μη προσκόμιση τον δικαιολογητικών αυτών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα νομιμότητας και ισότιμης μεταχείρισης των δραστηριοποιουμένων εταιρειών αλλά και έντονα προβλήματα ασφάλειας των συγκοινωνιών, των επιβατών και προστασίας Tim• δικαιωμάτων* του εργαζόμενου προσωπικού.

Και μάλιστα« ενώ υπάρχουν αρνητικά προηγούμενα, όπως το 2003 με την δρομολόγηση του πλοίου «ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ» της εταιρείας «ΣΤΡΙΝΤΖ1ΙΣ», το οποίο γρήγορα αποσύρθηκε αχό το τμήμα της γραμμής «Κυλλήνης-Αργοστολίου έκτακτη δρομολόγηση του «ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ» εμφανίζεται »ς μια διαδικασία παραβαίνουσα τον νόμο και με αδιαφανή και σκανδαλώδη χαρακτηριστικά.

Για άλλη μια φορά διαπιστώνεται η κάμψη της αρχής του ανταγωνισμού, της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης με κριτήρια αδιαφανή και μεροληπτικά.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Υπήρξε διαδικασία  «υποσχέσεων» από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου σας προς την  Κοινοπραξία  ότι δεν θα δρομολογηθεί πλοίο άλλης πλοιοκτησίας  κατά την θερινή περίοδο;

2. Προσκόμισε η εταιρεία «ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ LINES Ν.Ε.»τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά;

3. Τι προτίθεται να πράξει για την άρση των τυχόν «παρανομιών  σχετικά με την επαναδρομολόγηση  του πλοίου «ΝΗΣΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ» και την ανάκληση της σχετικής άδειας.

4. Τι προτίθεται να πράξει για την διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας  στην δρομολογιακή γραμμή Σάμης  Κεφαλληνίας – Πάτρας• Ιθάκης. Αργοστολίου -Κυλλήνης – Πόρου Κεφαλληνίας:

Ο ερωτών βουλευτής

Σταύρος Ν. Κσντονής