ΣτΕ: Αντισυνταγματικός ο νόμος για τις μετεγγραφές

ΣτΕ: Αντισυνταγματικός ο νόμος για τις μετεγγραφές

ΣτΕ: Αντισυνταγματικός ο νόμος για τις μετεγγραφές

Αντισυνταγματικές έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τις μεταγραφές των φοιτητών στα Πανεπιστήμια με βάση τον νόμο 4264/2014.

Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, οι μετεγγραφές θα πρέπει να γίνονται με ανώτατο πλαφόν, το οποίο θα καθορίζεται από τις σχολές (σ.σ. και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% για κάθε ακαδημαϊκό έτος) ενώ θα αφορoύν μόνο σε δύο κατηγορίες φοιτητών: Αυτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και αυτών που έχουν ανυπέρβλητη οικονομική δυσχέρεια. Κανένα άλλο κοινωνικό κριτήριο -όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ορφανοί, κ.λ.π.- δεν θα ισχύει στο εξής.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με την υπ΄ αριθμ. 1251/2015 απόφασή της, έκρινε ότι το νομοθετικό πλαίσιο του περασμένου έτους, που προβλέπει τη διαδικασία μετεγγραφής των φοιτητών, δεν τηρεί τις συνταγματικές προϋποθέσεις, ενώ παράλληλα δικαίωσε δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα και 115 καθηγητές Πανεπιστημίων.

Οι σύμβουλοι, αφού ερμήνευσαν το άρθρο 16 του Συντάγματος που αφορά στην παιδεία, υπογράμμισαν ότι κάθε εισαγόμενος φοιτητής στα Πανεπιστήμια «πρέπει, κατ΄ αρχήν να φοιτεί στη Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο εισάγεται μέχρι την αποφοίτησή του».

Όμως, κατ΄ εξαίρεση, ο νομοθέτης μπορεί «να θεσπίζει διατάξεις που επιτρέπουν τις μετεγγραφές εκείνων των φοιτητών, οι οποίοι αδυνατούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Σχολή ή το Τμήμα, όπου έχουν εισαχθεί, λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι ή λόγω ανυπέρβλητης οικονομικής δυσχέρειας και ζητούν να μετεγγραφούν σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που εδρεύει σε άλλη πόλη, όπου αποδεδειγμένα θα έχουν την αναγκαία για τη φοίτησή τους ιατρική ή οικονομική, κατά περίπτωση, υποστήριξη».

Σημειώνουν επίσης πως «χάριν προστασίας της εύρυθμης λειτουργίας και σεβασμού της πλήρους αυτοδιοικήσεως των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το άρθρο 16 του Συντάγματος επιβάλλει στον νομοθέτη κατά τη θέσπιση των διατάξεων περί μετεγγραφών:

να προβλέπει ανώτατο όριο για τις καθ΄ έκαστο ακαδημαϊκό έτος επιτρεπόμενες μετεγγραφές, το οποίο ευλόγως δεν δύναται να υπερβαίνει –συνολικά για τα εξάμηνα σπουδών- ποσοστό 10% επί των -κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος- εισαγομένων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα υποδοχής

να καθιστά τα όργανα των Σχολών και των Τμημάτων υποδοχής αποφασιστικώς αρμόδια για να εκτιμούν, με ειδικώς αιτιολογημένη κρίση και χωρίς υποχρέωση εξαντλήσεως του ως άνω ορίου, αν και σε ποιο βαθμό επιτρέπουν οι λειτουργικές δυνατότητες τους, τη διενέργεια μετεγγραφών κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Ακολούθως να αποφασίζουν επί των σχετικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων συνεκτιμώντας και την επίδοση εκάστου εξ αυτών στις σπουδές του».

Από την Ολομέλεια του ΣτΕ διευκρινίζεται ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις για μετεγγραφή «στερούνται νομίμου ερείσματος» και ότι οι Σχολές ή τα Τμήματα όπου εισήχθησαν οι φοιτητές, βάσει των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων του σχολικού έτους 2013-2014, οφείλουν να τους εγγράψουν εκ νέου εάν τυχόν έχουν ήδη προβεί σε διαγραφές, βάσει των επίμαχων αποφάσεων του υπουργού Παιδείας που ακυρώθηκαν.

email
Πηγή άρθρου: zougla.gr