Πόσο ασφαλή είναι τα ελεύθερα και τα δημόσια WiFi

Wi-Fi Spot

Wi-Fi Spot

Όταν ένας χρήστης συνδέει τον υπολογιστή του σε ένα άγνωστο ελεύθερο δίκτυο, συνήθως δεν σκέφτεται ότι κάποιος κακόβουλος χρήστης μπορεί να παρακολουθεί τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ της συσκευής και του διαδικτύου.

Αν για παράδειγμα κάνει log-in σε μία υπηρεσία υπάρχει η δυνατότητα από κάποιον, που πραγματοποιεί Man In The Middle Attack, να υποκλέψει τους κωδικούς πρόσβασης.

Γι’αυτό και πολλές online υπηρεσίες όπως το Gmail ή το Facebook χρησιμοποιούν, SSL συνδέσεις δηλαδή, HTTPS πρωτόκολλο επικοινωνίας όπου τα δεδομένα που αποστέλλονται και λαμβάνονται είναι κρυπτογραφημένα.

Αυτό παρέχει στο χρήστη ένα βασικό επίπεδο ασφάλειας όμως δεν του εξασφαλίζει ότι οι κωδικοί του δεν μπορούν να υποκλαπούν αφού ένας hacker έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τα ακόμα και τα κρυπτογραφημένα δεδομένα.

Γι’ αυτό το λόγο καλό θα είναι να προσέχουμε πολύ στα ασύρματα δίκτυα τα οποία συνδέεται, τον υπολογιστή σας πολύ περισσότερο όταν δεν γνωρίζετε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης τους.

email
Πηγή άρθρου: e-pcmag.gr