Πότε το προεκλογικό spam είναι παράνομο

SPAM

Πότε το προεκλογικό spam είναι παράνομο; Φωτογραφία:internetbusinessoz.com

Εν μέσω προεκλογικής περιόδου, τo Δίκτυο για την Ψηφιακή Απελευθέρωση διερευνά σε βάθος υπό ποιές προϋποθέσεις η πολιτική επικοινωνία μέσω SMS ή και MMS είναι νόμιμη, αν και ενίοτε ενοχλητική. Το dln.gr υποδεικνύει τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα για να απαλλαγούν οι ψηφοφόροι από τα μηνύματα SMS ή MMS που λαμβάνουν χωρίς όμως να τα ζητήσουν.

Η πολιτική επικοινωνία είναι μια νόμιμη δραστηριότητα για τη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων και της δημοκρατίας. Ωστόσο, εντάσσεται στο πνεύμα της απευθείας εμπορικής προώθησης και επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις που άπτονται της ορθής ισορροπίας ανάμεσα στο έννομο συμφέρον των πολιτικών κομμάτων εντός της δημοκρατικής κοινωνίας και στο δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αρχικά, ξεκαθαρίζεται ότι το κινητό μας τηλέφωνο θεωρείται προσωπικό δεδομένο, αφού η ταυτότητα του φυσικού προσώπου στο οποίο αντιστοιχεί μπορεί να εξακριβωθεί και επισημαίνεται ότι τα πολιτικά φρονήματα αποτελούν ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, που χαίρει αυξημένης προστασίας.

Σχετική οδηγία για την πολιτική επικοινωνία έχει εκδώσει ως αρμόδια η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το 2010. Στην οδηγία αυτή προβλέπεται πότε θεωρείται αποδεκτή η λήψη πολιτικών μηνυμάτων μέσω SMS/MMS ακόμα και όταν ο αποδέκτης δεν τα έχει ζητήσει.

(i) τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν αποκτηθεί νομίμως στο πλαίσιο προηγούμενης επαφής με τον αποδέκτη, και
(ii) ο αποστολέας οφείλει να παρέχει στον αποδέκτη τη δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα αντίρρησης με τρόπο εύκολο και σαφή, και αυτό σε κάθε μήνυμα

Κατά την προηγούμενη επαφή με τον αποδέκτη και, ενώ προβαίνει στη συλλογή των προσωπικών του δεδομένων, το πολιτικό κόμμα ή ο υποψήφιος οφείλει να ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο και σαφή τον αποδέκτη για (α) την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του, (β) ότι σκοπός της επεξεργασίας είναι μεταξύ άλλων η πολιτική επικοινωνία, (γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων, (δ) την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης.

Επίσης, το dln.gr διευκρινίζει ότι:

  • Αν λάβετε πολιτική επικοινωνία μέσω SMS/MMS από πολιτικό κόμμα ή υποψήφιο, με τα οποία δεν είχατε επαφή στο παρελθόν, μπορείτε να τους αποστείλετε  γραπτό αίτημα πρόσβασης/διαγραφής και κατόπιν 15 ημερών να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
  • Αν έχετε υποστεί ηθική βλάβη λόγω διατάραξης της προσωπικής σας ηρεμίας (λχ. εξαιτίας συνεχούς αποστολής SMS), μπορείτε να καταθέσετε και αγωγή αποζημίωσης στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια.
email
Πηγή άρθρου: in.gr